Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Scheidsrechter Libbe Nauta overleden

Vrijdag jongstleden is scheidsrechter Libbe Nauta op 93-jarige leeftijd overleden. “Een icoon voor de Sneker voetbalwereld” werd Nauta vaak genoemd en dat is meer dan terecht. Een kleine drieduizend wedstrijden werden door de markante arbiter tot een goed einde gebracht, waarvan een kleine tweeduizend in beker- en competitieverband. Niet voor niets werd hij koninklijk onderscheiden en werd een jaarlijks pupillentoernooi naar hem vernoemd. Hetzelfde gold voor een pannakooi.

Tot op zeer hoge leeftijd floot Libbe Nauta zijn wedstrijden. Hij was een zeer geziene verschijning op de velden, en dat gold zeker ook bij ONS Sneek.

Vrijwel alle Sneker voetballers boven de twintig hebben het genoegen gehad te spelen onder de bezielende leiding van Nauta.  Even veteren in de wedstrijd, goed ingooien “met de voetjes op de grond en uit de nek”.

De laatste periode van het actief fluiten was Libbe Nauta veelal te vinden bij wat toen nog de F-jes genoemd werden en tegenwoordig Onder 08. De gebruikelijke penaltyreeks na de wedstrijd werd steevast beëindigd door een penalty van de arbiter himself met de twee keepers in de goal.

De Sneker voetbalwereld is Libbe Nauta veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn nabestaanden en vrienden veel sterkte toe

Dat hij mag rusten in vrede.

 

Bestuur ONS Sneek

 

 

 

 

Delen