Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Wijziging bestuurssamenstelling

Met ingang van 15 augustus is Jan Flikkema in goed onderling overleg terug getreden als bestuurslid PR/Communicatie. Zijn taken als bestuurslid waren niet langer te combineren met zijn drukke dagelijkse werkzaamheden. Een beslissing die wij als bestuur betreuren maar ook respecteren.

Samen met Jan hebben we gekeken op welke wijze wij zijn expertise kunnen blijven benutten. We zijn dan ook erg blij dat Jan een aantal belangrijke taken als vertegenwoordiger van de vereniging zal blijven vervullen. Zo blijft hij o.a. zitting houden in de Commissie Samenwerking met SWZ Sneek en zal hij in nauw overleg en samenwerking met het bestuur ONS Sneek ook vertegenwoordigen in het regulier overleg met de KNVB en de CVTD.

Wij hopen snel een nieuwe kandidaat te vinden voor de functie bestuurslid PR/Communicatie. Belangstellenden kunnen vanzelfsprekend contact opnemen met voorzitter Klaas Uil: klaasuil@onssneek.nl.

Namens het bestuur
Klaas Uil
Voorzitter

Delen