Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Business Club ONS Sneek presenteert plannen met nieuw elan!

Tijdens een goed bezochte Informatieavond op vrijdagavond 1 maart werden de nieuwe plannen van de Business Club van ONS Sneek gepresenteerd. 
Voorzitter Harm de Wagt opende de meeting met een korte schets van de gang van zaken in de afgelopen twee jaar. Hij ging in op de vermindering van het aantal vrijwilligers in de BC en de mogelijke oorzaken daar van, die ook weer van invloed waren op de resultaten van de Business Club. In dat verband was hij ingenomen met een aantal toezeggingen van mensen, die met de bestaande groep hun schouders onder het werk willen zetten. Zo kon hij Koos Wieling welkom heten in het Commerciële Team en Tineke de Haan bij de administratie van de BC.

Johannes van der Veen, sinds april 2018 adviseur van de Business Club, presenteerde de plannen en de nieuwe filosofie achter de plannen  met de titel: “Business Club in beweging!”.
Vanuit een analyse van de stand van zaken bij zijn aantreden, persoonlijke gesprekken met bestuurders en meningen, opgevangen langs de lijn op zaterdagmiddag heeft hij adviezen opgesteld voor het bestuur van de BC om tot een systematische aanpak te komen van een nieuw sponsorbeleid.
Inmiddels heeft het bestuur van de Business Club grote vorderingen gemaakt en werden een meerjarig beleidsplan aanvaard en een jaarwerkplan opgezet. De filosofie van sponsoring is vernieuwd.  Eerder dan voorheen wordt in overleg met de sponsor gekeken naar het directe belang van de sponsor en wordt het uitgebreide aanbod van ONS op maat van de sponsor samengesteld. Twee campagnes werden voorbereid en blijken door kandidaat sponsoren zeer op prijs gesteld: UW bedrijf is toonaangevend, dan past u bij ONS!” voor grotere bedrijven met landelijke en provinciale uitstraling en voor MKB bedrijven de campagne “UW belang is ONS belang!”
Digitale presentaties ondersteunen de campagne. Ook werd nieuw PR materiaal ontworpen terwijl ook de sponsorpakketten een up date hebben gekregen.
Nieuw product in het sponsorpakket is het nieuwe LED scherm, dat links in de hoek van het hoofdveld komt te staan. De eerste 7 nieuwe sponsoren hebben reeds een 3-jarig contract met de BC gesloten. De Business Club verbreed haar aandachtsveld en heeft inmiddels samenwerking gezocht met het bestuur van het Jorn Feenstra Toernooi en de werkgroep die zich sinds kort bezig houdt met het werven van sponsorgelden voor de Jeugdopleiding van ONS. Daarmee wil de BC zich in het midden van de vereniging plaatsen.

De commerciële vrijwilligers in de Business Club zijn opgenomen in het Commercieel Team terwijl de overige medewerkers in de zgn. Back Office ondersteuning bieden aan het Commerciële Team.
Aan het eind van de presentatie werden de openstaande posities geduid met het verzoek om deel te nemen aan de taken van de Business Club. Onder de rubriek Business Club van de site treft u de lijst met vacatures aan. Het doel van de BC is een grote groep vrijwilligers bijeen te brengen, die de vele taken, verdeeld in kleine opdrachten, onder elkaar verdeeld.
De subtitel van de avond was: Daar wil je graag bij horen! De aanwezigen lieten in de discussie achteraf blijken het daar mee eens te zijn en dat plezier in je vrijetijdsactiviteiten het belangrijkste motief is. De interessante avond werd besloten met een hapje en een drankje. Voor vragen rondom de vacatures voor de BC kan er contact worden opgenomen met Harm of Johannes.

Bestuur ONS Sneek

Delen