Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

De Businessclub van ONS is volop in actie!

De Business Club van ONS is volop in actie!


Door de Corona-crisis zijn de activiteiten van het Commerciële Team van de Business Club helaas ook voor een deel stil komen te liggen. Bedrijven in diverse sectoren zijn bezig zelf economisch  ‘’het vege lijf’ te redden. De behoefte om op dit moment in een sponsorproject van ONS  te stappen is daardoor niet zo gepast. Desondanks gaan de besprekingen over verlenging van aflopende contracten door.
Zo konden inmiddels de volgende contracten verlengd worden: Pijlman Kantoorinrichting, Van Eijsinga & Oostra C.S,  Zijlstra Architectenbureau, Adria Administratiekantoor, Bauke Algera als Sportief Partner Particulier, Stationsbloemenshop Sneek, Yok Yok Mode uit Joure, Rogé Metselbedrijf, Kromhout & van der Veen Accountantskantoor, Grieks Restaurant Kreta, Fred Meester en Bouwbedrijf Koster in Sneek. Met grote dank van de Business Club voor deze ondernemers. Op korte termijn zullen er nog enkele gesprekken afgerond worden.

Nieuw project van het Commerciële Team van de BC: “Voetbal is meer dan…….!”
Bij ONS wordt naast het voetbaltechnische ook aandacht geschonken aan de sociaal maatschappelijke  taak en verantwoordelijkheid. “Het denken aan een ander” krijgt o.a. vorm in diverse samenwerkingsprojecten zoals met De Diken, de stichting Leergeld, het AZC in Sneek, het Jeugdsportfonds. Ook wordt er aandacht besteed aan een aantal achterstandsgroepen om die in de gelegenheid te stellen mee te doen aan activiteiten van ONS. En tenslotte worden door middel van het Jorn Feenstra Toernooi gelden verzameld en afgedragen aan de stichting KiKa Fonds.
De projecten zijn gebundeld in het projectplan “Voetbal is meer dan…… !”.

Met dit projectplan is inmiddels een pilot uitgezet bij een 10-tal bedrijven. Uit de reacties blijkt dat over het algemeen de directies van deze bedrijven enthousiast zijn over de opzet van het plan en de aanpak er van. Inmiddels werd één contract afgesloten en zijn gesprekken op gang gekomen bij vier bedrijven, die zich aangesproken voelen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het project te willen ondersteunen.
Het Commerciële Team beraadt zich op de manier het project breder uit te rollen naar een nieuwe groep van kandidaat sponsoren. Wordt dus vervolgd.

Tineke de Haan stopt, nieuwe secretaris WS gezocht
De secretaris van de Werkgroep Wedstrijdsponsoring Tineke de Haan heeft aangekondigd met ingang van het nieuwe seizoen haar functie te zullen neerleggen. Sedert de start van de Werkgroep vervult zij deze rol met verve. De Werkgroep zal haar zeker gaan missen. Tineke wordt met waardering en veel dank door ons uitgezwaaid.

Graag zien we haar functie opnieuw ingevuld door een vrijwilliger. De tijdsinvestering is beperkt want de werkgroep vergadert maximaal 5 tot 6 keer 2 uur per vergadering op maandagavond in het Clubhuis van ONS. De secretaris zorgt voor de verslaglegging, de opstelling en verzending van de agenda van de vergaderingen en de communicatie tussen de werkgroep en Morekop, het marketing- en communicatiebureau van Bente Vallinga. Voor informatie/aanmelding: Johan Nijdam (06 21296735).


Rudolf Zijlstra nieuw lid van de Raad van Advies
Het bestuur van de Business Club heeft de heer Rudolf Zijlstra (van Zijlstra’s Architectenbureau Harich) benoemd tot lid van de Raad van Advies. En daarmee is de in 2019 ingestelde Raad compleet. Hij werkt daarbij samen met Douwe Bergsma (Kromhout & van der Veen), Arjo Houtman (Jan Eringa Herenkleding), Eddy Oostra (Oostra & van Eijsinga Rentmeesters) en Baukje Posthumus (marketing-deskundige).
De Raad adviseert het bestuur van de Business Club over belangrijke thema’s die in het bestuur van de BC aan de orde komen. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Harm de Wagt is voorzitter, Taapke de Heij is notulist en Johannes van der Veen werkt als extern deskundige mee aan de Raad. Sibold Jellema woont de vergaderingen bij als voorzitter van de BC.

Delen