Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuws vanuit de Business Club

Meer sponsoren en vrijwilligers in de Business Club 

Sponsorcontracten vernieuwd
Het bestuur van de BC werkt een lijst van meer dan 30 bedrijven af waarvan de huidige contracten aflopen per 30 juni a.s. Met vele partners van de BC worden nieuwe contracten afgesloten, sommige gewijzigd en soms konden contracten ook verbeterd worden.
De volgende bedrijven verlengden inmiddels  hun contracten: Rabobank Sudwest Fryslân, Postma-Groen, Hollander Schilderwerken, Kuipers van den Berg Roestvrijstaal, Adria Administratiekantoor, Douma Staal, Waterpoort Schade, Rogé, Jan Eringa Kleding, Veenema Olie.

Nieuwe sponsor
Het bestuur van de Business Club heet  Dérustit hartelijk welkom als lid van de Business Club van ONS Sneek. Wij hopen de reeds lang bestaande relatie met vele jaren te mogen uitbreiden. Het bedrijf is in Heerenveen gevestigd. (www.derustit.nl)

Nieuwe gezichten in de BC
Vanaf de start van het huidige seizoen is er gewerkt aan het aantrekken van meer vrijwilligers bij de Business Club van ONS Sneek. En met succes. In het bestuur, het commerciële team en de werkgroep wedstrijdsponsoring zijn diverse nieuwe gezichten. Ze worden hierna aan u voorgesteld. Zie hier voor de contactgegevens.

Meer sfeer in de BC en de kantine is welkom
In het bestuur van de BC is Jan Sjoerd de Vries benoemd om als gastheer van de BC samen en met nog een aantal andere vrijwilligers te werken aan een nieuw programma om sfeer in de BC en de kantine te creëren voor de gasten, die op zaterdagmiddag de thuiswedstrijden van ONS Sneek 1 komen bezoeken. In dat programma zullen de bestaande activiteiten zoals de Bingo, het draaiend rad en de Quiz zeker terug komen maar zal ook gedacht worden aan muzikale ‘events’ na afloop van de wedstrijden.

Dit seizoen meer wedstrijdsponsoren dan eerder
De werkgroep Wedstrijdsponsoring, die dit seizoen is aangetreden  is heel actief én succesvol. Johan Nijdam, Simon Speelman, Tineke de Haan, Hans Feenstra en Johannes van der Veen (coördinator) hebben   de geplande omzet in de begroting inmiddels ruimschoots overschreden. Iedere thuiswedstrijd staan er minimaal 3 wedstrijdsponsoren op het wedstrijdprogramma.  Het aantal nieuwe sponsoren is ook aanzienlijk toegenomen. Jan Sjoerd de Vries gaat met de  activiteiten van de werkgroep mee doen. Op 11 april tegen Dovo en op 2 mei tegen Ajax (Am) zijn er welkomstdagen met vrije toegang voor alle wedstrijdsponsoren van dit seizoen.

Het Commerciële Team van de BC is in actie
Koos Wieling, Harm de Wagt, Baukje Posthumus, Age Nijdam werken aan een groep van 20 bedrijven om deze bij de Business Club van ONS te betrekken. Sinds februari is Bauke Boersma toegetreden tot het Commerciële Team waardoor de slagkracht van het team nog verder versterkt kon worden.
Het team trekt ‘stand en land’ door om nieuwe sponsoren aan het zakelijk netwerk van de BC van ONS te binden. Een uitvoerige en professioneel ogende campagne map met sponsorpakketten wordt bij ieder bedrijf achter gelaten. De campagne heeft de slogan: “Uw bedrijf is toonaangevend, dan past u bij ONS!”

Delen