Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Raad van Advies gestart

Raad van Advies van de Business Club is van start gegaan. 

Donderdagmiddag 7 maart kwam de Raad van Advies van de Business Club voor het eerst bijeen in de bestuurskamer van het clubhuis van ONS Sneek.

Harm de Wagt, voorzitter van de BC van ONS Sneek, sprak een hartelijk welkom uit aan Baukje Posthumus (actief bij Lippe Lap en v.h. bij sc Heerenveen) en de heren Douwe Bergsma (Van der Veen & Kromhout), Arjo Houtman (Jan Eringa Herenkleding), Eddy Oostra (Van Eijsinga Oostra c.s.), Johannes van der Veen (adviseur bestuur BC) en Taapke de Heij (secretaris bestuur ONS Sneek). Door onvoorziene omstandigheden kon Lume Paulusma (Speedbooks) de meeting niet bijwonen.

De Wagt memoreerde de ontwikkelingen bij ONS op technisch gebied gedurende de laatste jaren en de opdracht om budgetten in de sponsormarkt te vinden, die kunnen leiden tot continuïteit van het niveau waarop ONS Sneek zich thans bevindt t.w. 3e Divisie van de KNVB. Ook stipte hij de besluitvorming in de ledenvergadering van ONS Sneek aan om de gesprekken te beëindigen over fusie met SWZ vanwege verschil van mening over de speellocatie. De gemeente is hiervan op de hoogte gesteld.

De aanwezigen legden uit en lichtten toe waarom ze persoonlijk gemotiveerd zijn om via de Raad van Advies een constructieve bijdrage te leveren aan de vereniging ONS Sneek. Opvallend daarbij was de duiding dat ONS Sneek zich bevindt in een fase van heroriëntatie op de toekomst wat door allen als een belangrijke maar ook boeiende opdracht wordt gezien. Voor enkele leden speelt mee, dat er kinderen bij de ONS jeugd spelen.

De leden van de Raad van Advies bleken eensgezind te zijn in hun opvatting, dat het ingezette beleid van de Business Club verbreed wordt en zich nu richt op de hele vereniging. Naast de steun voor de eerste elftalselectie geldt dit voor de jeugdafdeling en bijv. het Jorn Feenstra Toernooi. Daarmee zal ook het imago van de Business Club positief veranderen door de juiste communicatie te benutten maar ook door toegankelijk taalgebruik over de eigen doelstellingen.

Beklemtoond werd, dat sponsoren zich altijd afvragen: welke extra uitstraling krijgt mijn bedrijf door sponsoring van ONS? Ook wordt dan altijd gekeken naar de positieve uitstraling van de hele vereniging. De hele organisatie moet goed lopen en strak georganiseerd zijn. De Raad van Advies acht het een goede zaak dat er wordt aangesloten aan de behoeften van de sponsor met een flexibel sponsorpakket op maat.

Tot slot van de bespreking werd nog kort stil gestaan bij het aanbieden van sponsoractiviteiten aan het netwerk van de Business Club. Geadviseerd werd veel energie te stoppen in het ontwikkelen van activiteiten, waarbij de sponsoren elkaar vaker per jaar gaan ontmoeten. Een advies waar zeker verder over gepraat zal worden.
Met een hapje en een drankje werd de geanimeerde meeting besloten.

Delen