Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nationaal Sport Forum 2017

De ontwikkelingen in de sport volgen elkaar in hoog tempo op.  Goed om als ONS Sneek actief in de ontwikkeling te staan. Een van de expertise ontmoetingen waar sport en ontwikkeling elkaar ontmoeten is het Naionaal Sport forum, in sportstad Noordwijk. Uiteraard zal de redactie aanwezig zijn en u op de hoogte houden van de mogelijkheden en kans voor onze vereniging. Onderstaand de optekening van het Nationaal Sport Forum 2017.

———————————————————————————————————

Smart Cities, de nieuwe vorm van samenleven, stelt een gezonde leefomgeving en informatiedeling binnen de stad, het dorp en de buurt centraal. Samenwerking tussen burgers, lokale overheden, scholen, verenigingen etc. (de stakeholders) is een fundamentele voorwaarde.

Sport zorgt van oudsher voor verbindingen en verbroedering en is daarmee een onmisbaar onderdeel van de Smart Cities strategie. Het nu en in de toekomst, in een veranderende samenleving, bij elkaar brengen van:

 • Mensen (in verschillende rollen);
 • Geld (vanuit verschillende verdienmodellen);
 • Managementcapaciteiten (vanuit verschillende disciplines);
 • Community building (vanuit verschillende stakeholders).

logoNationaalSportForum2017metKADERHet Nationaal Sport Forum 2017 – wordt op 1 en 2 november gehouden in Noordwijk – heeft als doel antwoorden te ontwikkelen op vraagstukken rond de organisatie van sport, nu en in de toekomst, met als centraal thema: hoe ziet de sportvereniging, -organisatie en sportinfrastructuur in 2022 en daarna eruit?

Onderwerpen
De plenaire bijeenkomst – dag 1 – start met een omgevingsanalyse van maatschappelijke ontwikkelingen, de sporter en de sportvereniging anno 2022 en verder. Waar staat sport dan op de agenda van de jongeren en wat heeft dat voor consequenties voor sportverenigingen en -accommodaties? Welk beleid past daarbij?

Diverse specialisten delen hun visie over de rol van (gemeentelijke) overheden en scholen, het belang van sportverenigingen, ondernemerschap voor sportbesturen, positionering van en nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen en consequenties voor sportaccommodaties op de ontwikkelingen van nieuwe spelvormen en doelgroepen.

Het middagprogramma staat in het teken van forumdiscussies, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen:

 • Integratie van school- en verenigingssport
 • Armoede en werkeloosheid in relatie tot sportbeoefening
 • Integratie van ‘nieuwe Nederlanders’ in sportverenigingen
 • Hoe houden we de ouder wordende leden actief en betrokken bij vereniging
 • De vrijwilliger van 2022
 • De sportvereniging als onderneming
 • Nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen
 • Corporate Identity building voor sportorganisaties / (nieuwe) value propositions
 • Circulariteit in infrastructuur en materiaal
 • Zijn er technologische ontwikkelingen waarmee we bij de aanleg van nieuwe sportparken nu al rekening moeten houden

Op de tweede dag staan er 2 x 5 (ochtend en middag) Masterclasses van ca. 2,5 uur ieder op het programma, waarvan er twee kunnen worden gevolgd:

 • Ondernemerschap voor sportbestuurders
 • De gymzaal van de toekomst
 • Nieuwe verenigingsvormen
 • De waardenvolle club
 • De sportvereniging van de toekomst
 • Sportmarketing; cases & tools
 • Nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen
 • Corporate Identity voor sportorganisaties
 • Sportethiek in ontwikkeling
 • Wat zijn de maatschappelijke effecten van sport

Klik hier voor het gehele programma en alle overige informatie

Delen