Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Vriendenclub: Bingo-middag en Koos Wieling (8 maart a.s.)

logo-erfgoed-ons-sneek_low-res

‘VRIENDENCLUB ONS SNEEK’

Secretariaat: Sipke Plat. E-mail: sipkeenjaike@ziggo.nl
Beste sportvrienden en sportvriendinnen,

Onder het zingen: ‘En yn Deinum stiet in sipel op ‘e toer’ hebben we daar op 16 november 2018 een bezoek gebracht aan het Schoolplatenmuseum. Bij het zien van de schoolplaten, waanden we ons weer terug in de tijd op de lagere school. Immers de vertelling van juf of meester werd aanschouwelijk door de prachtige illustraties. Als tweede activiteit van het seizoen 2018 – 2019 staat op het programma de BINGO – middag. Deze middag is bestemd voor leden van de ‘Vriendenclub ONS SNEEK’ en allen die zich verbonden voelen met de vereniging. De kern van deze middag wordt verzorgd door KOOS WIELING, oud – sportverslaggever bij ‘Omrop Fryslân’. Na 27 jaar als sportverslaggever te hebben gewerkt, nam Koos Wieling eind 2018 afscheid van ‘Omrop Fryslân’. Als verslaggever van o.a. voetbalwedstrijden, heeft Koos Wieling vele malen een wedstrijd van ‘ONS SNEEK’ van commentaar voorzien op de Friese omroep. Zoals hij als verslaggever van allerlei sportwedstrijden de luisteraar kon boeien, zal hij ons ook deze middag ‘aan de radio kluisteren’, met prachtige verhalen betreffende zijn werk voor ‘Omrop Fryslân’.

VRIJDAG 8 MAART 2019

‘BINGO – MIDDAG’ met als gastspreker KOOS WIELING, oud-sportverslaggever van ’OMROP FRYSLAN’

en als afsluiting het ‘DRAAIEND RAD

Datum: vrijdag 8 maart 2019

Aanvang: 14.00 uur. Het clubhuis is open vanaf 13.30 uur

Opgave bij: Sipke Plat (adres: zie aanhef nieuwsbrief)

Aanmelden tot en met maandag 4 maart 2019

Entree veld: ACHTERINGANG (bij het clubhuis)

Mocht U problemen ondervinden met vervoer naar en van het clubhuis, dan kunt U dit doorgeven aan Sipke Plat.

Bestuur Vriendenclub ONS SNEEK:

Sipke Plat, Jan van der Veen, Doede de Jong, Evert Metz en Douwe Tiesma

De contributie voor het jaar 2019 bedraagt € 15,00. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL04 RABO 0125228341 t.n.v. ‘Vriendenclub ONS SNEEK’. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

koos 2018 nov

Delen