Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Vriendenclub O.N.S. Sneek: Bingomiddag en verteller Wietse van Houten

Beste sportvrienden en sportvriendinnen,

Drie maanden geleden hebben we een bezoek gebracht aan leerlooierij Van Buren in Bolsward. Het was een heel mooie en leerzame middag betreffende het proces van de verwerking van verschillende dierenhuiden. Als tweede activiteit van het seizoen 2017 – 2018 staat op het programma de BINGO – middag. Deze middag is bestemd voor de leden van de ‘Vriendenclub ONS Sneek’ en allen die zich verbonden voelen met de vereniging.

De kern van de middag zal worden verzorgd door Wietse van Houten, oud – directeur van een textielimport-groothandel te Sneek. Met zijn collectie van historisch ondergoed in de periode van 1850 tot ongeveer 2005 geeft hij ons hiervan een overzicht. Met veel humor weet Wietse zijn publiek getuige te laten zijn van nostalgische gevoelens aangaande antiek en hedendaags ondergoed.

VRIJDAG 9 MAART – BINGO

 ‘BINGO – MIDDAG’, met als gastspreker WIETSE van HOUTEN, vertellend over de geschiedenis van het ‘ondergoed door de jaren heen’ en als afsluiting het ‘DRAAIEND RAD’

Datum: VRIJDAG 9 MAART 2018

  • Aanvang: 14.00 uur. Het clubhuis is open vanaf 13.30 uur
  • Opgave bij Sipke Plat (adres: zie aanhef nieuwsbrief)
  • Aanmelden tot en met maandag 5 maart 2018
  • Entree veld: ACHTERINGANG (bij het clubhuis)

Mocht U problemen ondervinden met vervoer naar en van het clubhuis, dan kunt U dit ook doorgeven aan Sipke Plat.

Bestuur Vriendenclub ONS SNEEK’

Sipke plat, Jan van der Veen, Doede de Jong, Evert Metz en Douwe Tiesma

De contributie voor het jaar 2018 bedraagt € 15,00. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL04 RABO 0125228341 t.n.v. ‘Vriendenclub ONS SNEEK’. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Delen