Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Procedure teamindelingen 2022-2023

Procedure teamindelingen 2022-2023

Via dit bericht willen wij jullie informeren over de procedure die wij hanteren om te komen tot de teamindelingen voor het seizoen 2022-2023. Ik kan mij goed voorstellen dat de publicatie van de teamindelingen ieder jaar een spannend moment is voor veel spelers/speelsters. Daarom willen wij dit proces goed- en zorgvuldig aanpakken.

  1. Begin april is er een mail verstuurd naar alle leiders/trainers om met elkaar in overleg te gaan om op basis daarvan een advies te geven voor iedere speler uit het team.
  2. Uiterlijk 22 april is dit advies verstuurd naar de leeftijdscoördinatoren. Bij de selectieteams wordt de samenstelling bepaald in samenspraak tussen de trainers en het Hoofd Voetbalzaken (HVZ).
  3. De leeftijdscoördinatoren zullen deze adviezen samenvoegen om te komen tot een eerste concept teamindeling.
  4. Op woensdag 11 mei van 19:30 – 21:00u zal dit concept met de trainers/leiders worden besproken.
  5. Op donderdag 12 mei is er een overleg met de Jeugdcommissie. In dit overleg zal de input van het overleg met de trainers/leiders verwerkt worden.
  6. Op maandag 16 mei van 19:30 – 20:15u wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze ouderbijeenkomst wordt informatie gegeven over de procedure en de totstandkoming van de teamindelingen.
  7. Doordat de conceptindelingen al zijn ontwikkeld, kunnen alle nieuwe aanmeldingen en andere mutaties in de periode van mei t/m juni snel worden verwerkt.
  8. In de maanden april/mei zijn er voor de selectieteams stageweken. De laatste stagetraining is op dinsdag 31 mei.
  9. Eventuele aanvullingen vanuit de stageweken worden in de teamindelingen verwerkt. Het streven is om de teamindelingen dan op vrijdag 3 juni te publiceren op de website.

Het Hoofd Voetbalzaken is eindverantwoordelijk voor de teamindelingen, neemt bij twijfel of discussie de besluiten en stuurt aan op het bovenstaande proces.

Door middel van deze procedure zorgen wij ervoor dat de teamindelingen zo goed- en zorgvuldig mogelijk tot stand komen. Het is echter onvermijdelijk dat er in bepaalde teams wijzigingen zullen worden doorgevoerd. O.a. doordat het aantal spelers per team verschilt in de verschillende categorieën.

Delen