Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Instroom nieuwe jeugdleden gedurende het seizoen

Instroom nieuwe jeugdleden gedurende het seizoen

 

De afgelopen weken zagen wij dat er veel instroom was van nieuwe jeugdleden en met name in de leeftijdscategorie t/m de O12. Het is hartstikke mooi dat zoveel jeugdspelers de keuze maken om bij ONS te komen voetballen. De instroom van nieuwe leden is ook van belang om de kwaliteit in de jeugdopleiding op de lange termijn te kunnen waarborgen en om spelers op hun eigen niveau te kunnen laten voetballen. In de periode dat er geen competitie gevoetbald wordt (in 2020 vanaf 23 mei t/m 31 augustus) zijn alle leden dan ook van harte welkom. Gedurende het voetbalseizoen willen wij hier zorgvuldig mee omgaan, omdat wij de kwaliteit voor de huidige leden willen waarborgen (i.v.m. aantal spelers per team) en gedurende het seizoen niet teveel wisselingen in teams willen doorvoeren.
In overleg met de Technische Commissie, de Jeugdcommissie en de commissie ledenwerving is ervoor gekozen om met een maximaal aantal spelers te werken. Bij 6-tallen is het maximale aantal 9 spelers, bij 8-tallen is dit 12 spelers en bij 11-tallen is dit 16 spelers. Als de teams nog niet vol zitten, dan kunnen nieuwe leden gedurende het seizoen instromen. Zitten de teams al wel vol, dan komen zij op de wachtlijst te staan. Wanneer er voldoende spelers op de wachtlijst staan, dan zal er een nieuw team opgezet worden. Dat gebeurt bij voorkeur in de winterstop, maar kan ook gedurende het seizoen plaatsvinden. In dat geval kan het zijn dat er gedurende het seizoen wisselingen zijn in de huidige teams. Bij instroom van tien nieuwe leden is vaak het niveau van deze tien spelers niet precies gelijk. Daarom kan het zijn dat sommige spelers in een eerste team geplaatst worden, en andere in het tweede of derde team. Dat kan voor verschuivingen zorgen in de teams zoals die aan het begin van het seizoen zijn samengesteld. Hierdoor ontstaan eigenlijk twee momenten voor het maken van teamindelingen, in de zomer en bij voorkeur in de winterstop.
Uitgangspunten
  • De ideale situatie is dat ieder team t/m de O12 twee wissels heeft en ieder team vanaf de O13, drie wissels. Bij de indelingen in de zomerstop zal dit het streven zijn.
  • Spelers kunnen gedurende het voetbalseizoen instromen tot een maximaal aantal van 16 spelers bij een 11-tal (5 wissels, m.u.v. selectieteams), 12 spelers bij een 8-tal (4 wissels) en tot een maximaal aantal van 9 spelers bij een 6-tal (3 wissels).
  • Wanneer het team de maximale grootte heeft bereikt en er zijn nieuwe leden die zich aanmelden, dan worden zij op een wachtlijst geplaatst.
  • Spelers op de wachtlijst mogen al lid worden en kunnen al meetrainen, maar zij kunnen nog geen wedstrijden spelen.
  • Op het moment dat er voldoende spelers op de wachtlijst staan (samen met de overtallige spelers in ieder team) zal er een nieuw team opgezet worden. Bij voorkeur wordt dit gedaan in de winterstop.

Uitzonderingsgevallen

  • In uitzonderlijke gevallen kan de Hoofd Voetbalzaken (HVZ) afwijken van de bovenstaande norm. Als dit gebeurt zal dit altijd gaan in overleg met de betrokkenen, waarbij de HVZ het eindoordeel heeft.

Mochten er nog vragen zijn over de instroom van nieuwe jeugdleden, dan kun je contact opnemen met Douwe Jan van der Wal.

Delen