Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Interessante thema-bijeenkomst jeugdtrainers gericht op zelfregulatie

Interessante thema-bijeenkomst jeugdtrainers gericht op zelfregulatie

Het gehele opleidingsprogramma voor jeugdtrainers van leerroute B wordt georganiseerd door Age Scheper, sportpsycholoog en docent/onderzoeker aan de HAN in Nijmegen, Mark Postma, ECO-coach en docent aan de NHL in Leeuwarden en Douwe Jan van der Wal, Hoofd Voetbalzaken bij ONS Sneek. De expertise van Mark en Age zorgt voor een inhoudelijk sterk programma met een duidelijke opbouw en een goede onderbouwing. Recente (wetenschappelijke) inzichten worden vertaald naar de praktijk door middel van deze bijeenkomsten.

Gister stond het thema zelfregulatie centraal. Mark en Age startte de bijeenkomst met een teamactiviteit voor de trainers. De trainers moesten met het gehele team over een rij krukken heen lopen, waarbij sommige trainers een blinddoek voor kregen. Ook bij deze oefening moet je met elkaar een doel stellen, bespreken wat goed- en minder goed gaat (monitoren), elkaar coachen en helpen (plannen) etc. Vanuit deze activiteit werd de vertaalslag naar zelfregulatie gemaakt.

Zelfregulatie wil zeggen dat spelers leren om zelf de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling te nemen en hen in staat te stellen om hun eigen ontwikkeling te sturen. Dit is belangrijk voor spelers, omdat spelers die in staat zijn hun eigen leerproces te reguleren, zich doelgerichter en effectiever kunnen ontwikkelen. Daarbij zijn een aantal vaardigheden erg belangrijk. Dit zijn de onderstaande vaardigheden.

Reflecteren: Waar ben je goed in en waar ben je nog niet zo goed in?

Doelen stellen: Waar zou je graag beter in willen worden?

Plannen: Hoe kun je dit bereiken, wat ga je doen en wie heb je daarvoor nodig?

Monitoren: Lig ik nog op schema, gebruik ik nog de juiste strategie om mijn doel te bereiken?

Evalueren: Hoe kijk je terug op je leerproces, wat zou je voortaan anders willen doen?

Gister werd besproken op welke manier je als trainer een speler kunt helpen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan enerzijds buiten het veld, door middel van bijvoorbeeld de POP-gesprekken. Maar dit kan ook op het veld, tijdens trainingen of wedstrijden. Dat laatste stond gisteravond centraal.

Als trainer kun je tijdens een training aan twee knoppen draaien. Je kunt door middel van coaching (het stellen van vragen) spelers stimuleren om te reflecteren, doelen te stellen, een planning te maken etc. Maar je kunt ook je organisatie aanpassen om spelers ruimte te geven om aan hun doelen te werken. In het laatste geval kan de trainer bijvoorbeeld oefening A en oefening B uitzetten en spelers zelf laten kiezen met welke oefening zij aan de slag willen gaan.

Aan het einde van de bijeenkomst hadden de trainers een trainingsvoorbereiding ontwikkeld, waar zij in de praktijk mee aan de slag kunnen gaan.

Wat ons betreft een mooi thema om de komende periode binnen de jeugdopleiding verder door te ontwikkelen.

EJQMaBWWkAAKRgu EJQMaAUWkAAkNH_ EJQMZ_uWsAM_-5y

Delen