Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Procedure teamindelingen seizoen 2021-2022

Via dit bericht willen wij jullie informeren over de procedure die wij hanteren om te komen tot de teamindelingen voor het seizoen 2021-2022. Ik kan mij goed voorstellen dat de publicatie van de teamindelingen ieder jaar een spannend moment is voor veel spelers/speelsters. Daarom willen wij dit proces goed- en zorgvuldig aanpakken. De procedure is iets aangepast t.o.v. andere jaren, doordat het door de corona-maatregelen nog niet mogelijk is om met alle leiders/trainers bij elkaar te komen.

  1. Eind maart is er een mail verstuurd naar alle leiders/trainers om met elkaar in overleg te gaan om op basis daarvan een advies te geven voor iedere speler uit het team.
  2. Uiterlijk vrijdag 9 april is dit advies verstuurd naar de leeftijdscoördinatoren.
  3. De leeftijdscoördinatoren hebben uiterlijk 9 april de adviezen van de trainers/leiders samengevoegd, om op basis daarvan te komen tot een eerste concept van de teamindelingen.
  4. Dit eerste concept wordt gedeeld met de leiders/trainers, zodat zij hier feedback op kunnen geven.
  5. Op donderdag 29 april is er een overleg met de Jeugdcommissie, waarin de conceptindeling zal worden besproken.
  6. Doordat de conceptindelingen al zijn ontwikkeld, kunnen alle nieuwe aanmeldingen en andere mutaties in de periode van mei t/m juni snel worden verwerkt.
  7. In de maand mei zijn er voor de selectieteams stageweken. De laatste stagetraining is op maandag 31 mei.
  8. Eventuele aanvullingen vanuit de stageweken worden in de teamindelingen verwerkt, en de teamindelingen zullen dan uiterlijk vrijdag 4 juni gepubliceerd worden op de website.
Delen