Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Samenwerking ONS Sneek – AZC

Samenwerking ONS Sneek – AZC (AsielZoekersCentrum)

In het kader van de samenwerking tussen ONS Sneek en het AZC zullen er jaarlijks een aantal kinderen van het AZC bij ONS komen voetballen. Dit is een samenwerking die goed past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als club willen nemen en die ook past binnen de visie van de jeugdopleiding. Wij vinden het mooi dat we deze jongens/meiden de kans kunnen geven om lekker te voetballen en om onderdeel te zijn van een team. We gunnen deze kinderen het gevoel erbij te horen. Daarvoor doen we ons best als club, met spelers, trainers, leiders en met alle ouders.

De spelers van het AZC komen bij ONS voetballen en voor hen gelden dezelfde afspraken als voor alle andere jeugdleden. Zo wordt er van hen verwacht dat zij bij trainingen en wedstrijden aanwezig zijn, dat zij zich afmelden als zij niet kunnen en dat ze zich houden aan de gedragscode van ONS Sneek. Wij willen dit stimuleren, zodat dit ook voor hen vanzelfsprekend wordt.

Dit weekend hebben alle ouders van de teams waar kinderen uit het AZC in spelen een mail ontvangen met informatie. Ook zijn de betreffende leiders en de trainers geïnformeerd.

Vanuit de club hebben wij een periodiek overleg met de contactpersoon Shane van der Horst. Tijdens dit overleg zullen wij bespreken hoe het gaat met de kinderen van het AZC die bij ONS voetballen en wat de aandachtspunten zijn waar we aan moeten werken. Op die manier willen wij deze samenwerking continu blijven evalueren en op basis daarvan verbeteren.

Op zaterdag 28 september van 13:00 – 16:00 uur zal er op het AZC in Sneek ook een opendag worden georganiseerd. Mochten jullie interesse hebben om daar naartoe te gaan, dan zijn jullie daar van harte uitgenodigd. Er zullen dan rondleidingen worden aangeboden, workshops worden georganiseerd en de bewoners hebben hapjes gemaakt uit de landen waar zij vandaan komen.

Als jullie in het komende seizoen situaties tegenkomen die jullie bespreekbaar willen maken, dan kunnen jullie dit doorgeven aan Douwe Jan van der Wal. Hij zal dit meenemen in het periodieke overleg met Shane.

Wij wensen iedereen heel veel voetbalplezier het komende seizoen!

Delen