Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Terugkoppeling clubbrede evaluatie

Terugkoppeling clubbrede evaluatie

Voor de winterstop werden de evaluatieformulieren gedeeld met alle ouders en de spelers vanaf de JO13. Deze evaluatieformulieren zijn door ruim 36 ouders en zo’n 31 spelers ingevuld. Geweldig dat zoveel mensen de tijd hebben genomen om hun mening te geven. 

Wij hebben de ingevulde formulieren geanalyseerd en hebben de meest voorkomende antwoorden hieronder beschreven. Wij zullen deze punten van aandacht meenemen richting de tweede seizoenshelft. 

Begeleiding

 • Het is een verbeterpunt om alle spelers in de tweede teams en bij de selectieteams t/m de JO15 evenveel speeltijd te geven. Bij veel teams gebeurt dit, maar bij de teams waarbij dit nog niet gebeurt hier zicht op houden. 
 • De spelers meer inspraak geven en betrekken bij beslissingen, manier van spelen, trainingen etc. 
 • Zorgen voor voldoende weerstand, ook voor alle tweedejaars spelers in de teams. Een suggestie werd gedaan om sneller spelers door te schuiven naar hogere teams. 
 • De begeleiding straalt rust en positiviteit uit. Dat heeft een goede uitwerking op de spelers, maar blijft ook een belangrijk aandachtspunt. 

Organisatie

 • De communicatie rondom trainingstijden voor het JO14 en het JO16 programma kan duidelijker. 
 • De suggestie werd gedaan om eenduidig te communicatie via 1 kanaal (mail of app). 

Positieve punten

 • Dat er trainers van het eerste elftal actief zijn binnen de jeugdopleiding. 
 • Positieve benadering van de trainers en begeleiders richting de spelers. 
 • De vrijwilligerslijst aan het begin van het seizoen, waardoor alle ouders de mogelijkheid kregen om een bijdrage te leveren. Hier zijn veel aanmeldingen uit voort gekomen en dit loopt goed. 

Verbeterpunten

 • Als trainer duidelijke afspraken maken met de spelers/ouders en dit consequent naleven. 
 • Maximaal 1 oefenwedstrijd per maand inplannen, in verband met andere activiteiten van spelers zoals school, andere sporten etc. 
 • De teams universeel kleden voor een professionele uitstraling. 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijsten. Wij zullen jullie input meenemen richting de tweede seizoenshelft. Ook de input die specifiek waren voor een bepaald team en die minder vaak voorkwamen, en daardoor niet hierboven zijn beschreven, zullen worden genoteerd en hier zal wanneer nodig actie op ondernomen worden.

Delen