Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

BALV (16/3): “Komt allen en beslis mee over de toekomst van onze club”

Vrijdagavond is een belangrijke avond voor de voetbalverenigingen ONS Sneek en SWZ Boso Sneek. Beide verenigingen hebben een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) gepland. Behandeld wordt resp. een principe besluit (ONS Sneek) en een intentieverklaring (SWZ Boso Sneek) om in juni 2020 te fuseren als verenigingen. Beide verenigingen hebben Informatiesessies belegd, waarin de leden vragen hebben kunnen stellen t.a.v. het Fusieplan en evt. consequenties voor: Accommodatie, Voetbalzaken, Financien, Vrijwilligers e.a.      Alle leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de BALV, of een Machtiging af te geven.

Stemming ONS Sneek:

  • Ja = Principe besluit om in 2020 te fuseren als verenigingen.
  • Nee = Continuatie van de huidige verenigingsvorm ONS Sneek.

Links met nadere info:

  • Agenda gemeente SWF op 21.3 (Commissie overleg) 5.4 (Raadsvergadering) inzake vervanging toplaag kunstgrasvelden (en introductie Sportcarrousel optie 4: Harinxmaland): Agenda SWF
  • Meest gestelde vragen vanuit de inloopsessies bij SWZ Boso Sneek: Sessies SWZ Boso Sneek
Delen