Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Business Club Nieuws – 2 nieuwe campagnes

Business Club start nieuw beleid met sponsorcampagnes

De dynamiek in de Business Club is weer terug. De eerste helft van dit voetbalseizoen is benut om kritisch naar de eigen werkwijze te kijken om meer sponsoren aan het bestaande netwerk van ONS te binden.
In samenwerking met Johannes van der Veen – oud directeur van de Ned. Chr. Sport Unie – als extern (onbetaald) adviseur, is een meerjarige visie geschreven. Een jaarwerkplan voor dit seizoen is nu de leidraad voor de nieuwe planmatige aanpak, waar alle acties van het bestuur en andere vrijwilligers uit voortvloeien.

fullsizeoutput_1275
Markt 23 Nieuwe Kerngroeplid !

Inmiddels zijn er twee nieuwe wervingscampagnes van start gegaan. De campagne “Uw bedrijf is toonaangevend, dan past u bij ONS!” wordt gericht op grote(re) bedrijven die een provinciale en landelijke uitstraling hebben. In de campagne “Uw belang is ONS belang!” wordt het vizier gericht op MKB bedrijven in Sneek, de gemeente Sudwest Fryslân en omliggende gemeenten. Fraaie kleurrijke presentaties en PR materiaal werden ontworpen en staan het Commercieel Team ter beschikking.
In dit team zitten alle mensen van ONS die zich inzetten om de relaties met sponsoren te onderhouden en die meewerken aan het vergroten van het aantal sponsoren.
Ook de werving van sponsoren voor het nieuwe LED scherm is van start gegaan. Met veel steun van een aantal grote sponsoren en particulieren, het Old Burger Weeshuis, de stichting OPA en De Club van 100 is dit bij het Sneeker bedrijf Uythof Position Projects aangekocht. De eerste inschrijvingen zijn al binnen.

fullsizeoutput_1431
Ook de werving van wedstrijdsponsoren werd nieuw leven in geblazen evenals de verhuur van stoeltjes op de tribune van het Zuidersportpark .
Op vrijdag 1 maart a.s. wordt er een informatieavond over het nieuwe beleid van de Business Club belegd in de kantine van de BC voor allen die bij de BC betrokken zijn en betrokken willen worden. Ook geïnteresseerde seniorleden en ouders van jeugdleden zijn hartelijk welkom. Aanmelding s.v.p. naar onze adviseur ja.vanderveen@ziggo.nl

Delen