Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Contributieverhoging seizoen 2017/2018

Aan de leden en donateurs van ONS Sneek

Deze week ontvangt u (of heeft u reeds ontvangen) de factuur voor de contributie van het nieuwe seizoen.

Tijdens  de algemene ledenvergadering  van 23 juni 2017 heeft het bestuur een voorstel gedaan tot contributieverhoging. Door de ledenvergadering is in navolging op het voorstel besloten om de contributie voor standaardteams voor het seizoen 2017 / 2018 met € 25,- te verhogen en de contributie voor de selectieteams met € 50,-.

Waarom is deze contributieverhoging noodzakelijk?

Een club als ONS Sneek heeft te maken met jaarlijks stijgende kosten.  Daarbij moet niet gedacht worden aan kosten die betrekking hebben op het eerste elftal, maar aan kosten die te maken hebben met de exploitatie van een voetbalclub (o.a. materialen, energiekosten en verzekeringskosten). Teneinde een sluitende begroting te kunnen overleggen worden deze gestegen exploitatiekosten doorberekend in de contributie.

Dit besluit is niet lichtvaardig genomen. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de hoogte van de contributies van voetbalclubs in de regio die op vergelijkbaar niveau voetballen. Ook is gekeken naar de kosten van andere sporten in Sneek. Uit dit onderzoek bleek duidelijk dat de contributies zoals die door ONS Sneek gehanteerd werden behoorlijk lager zijn dan de andere clubs. De reden dat de selectieteams meer contributie betalen dan de standaardteams is gelegen in het feit dat deze teams meer gebruik maken van de faciliteiten van ONS Sneek (ze trainen vaker), daarnaast maken ze gebruik van gediplomeerde trainers.

André de Vries

Penningmeester ONS Sneek

Delen