Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Gea Akkerman nieuwe wethouder Sport Gemeente SWF

Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente SWF is een feit. Naast waarnemend burgemeester Magda Berndsen zullen Maarten Offinga, Gea Akkerman-Wielenga, Stella van Gent, Mark de Man en Erik Faber gaan acteren als wethouders. De portefeuille Sport is toebedeeld aan Gea Akkerman, die naast Sport ook Ruimtelijke Ontwikkelingen en Omgevingswet, de Agenda Sneek-Bolsward, en een aantal onderdelen uit het Sociaal Domein zoals Zorg/WMO, Welzijn/Vrijwilligers en dus Sport in haar portefeuille krijgt. Een interessante portefeuille, ofwel een uitdagend dossier. Gea Akkerman is v.w.b. de sport, opvolger van Durk Stoker die niet terugkeert in het college.

Mw. Akkerman is woonachtig in Sneek en geeft aan gek op sporten te zijn: “Erg goed voor je gezondheid, humeur en gesteldheid”. Een statement wat we als O.N.S. ers zeker onderschrijven, komt zelfs voor in de beleidsplannen, daarmee is een eerste stap tussen gemeentelijk beleid en verenigingsbeleid gezet.

De gemeente SWF wil zich profileren als een IJsselmeerkustgemeente (de optie Sneek aan Zee zal nog niet genoemd zijn in de profielschets, in historische zin is er ooit sprake van geweest).

Inzet is dat er t.a.v. de diverse beleidsterreinen een integrale aanpak komt. Zo zijn er al diverse voorbeelden tussen samenwerking en versterking uit het Sociaal Domein, met de domeinen: Zorg/WMO, Onderwijs, Welzijn/ Vrijwilligers en Sport. Dat biedt zeker kansen voor de sportverenigingen die zich maatschappelijk ontwikkelen.

Andere interessante opdracht voor wethouder Akkerman en haar staf is de inpassing van de Sport Toekomstverkenning (STV) binnen de beleidskaders van de gemeente SWF. Een uitdaging aan een gemeente die richting 2030 demografisch aardig zal veranderen. Met het ‘instrument’ STV en de bijdrage van de Zuiderzee gemeenschap kan daar dus invloed op worden uitgeoefend. Overigens raakt de Omgevingswet ook weer de mogelijkheden van de Sport Toekomstverkenning (RIVM). Biedt zeker kansen voor de sportaanbieders.

Ook in haar portefeuille het dossier ‘Samenwerking’ voor sportverenigingen (en concreet het lopende samenwerkingsonderzoek tussen ONS Sneek en SWZ Boso Sneek) en de plannen rondom de Sport Carrousel (de inrichting van sportpark Tinga). Voor de invulling van het laatste liggen een aantal plannen ter tafel, en/of zijn in ontwikkeling. Kortweg een dossier waar we mw. Akkerman zeker zullen ontmoeten.

Uiteraard wensen we mw. Akkerman en haar collega’s veel succes met de verdere ontwikkelingen in de gemeente SWF met vanzelfsprekend een goed contact.

 

Delen