Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Gemeenteraadsverkiezingen: Sport

Op woensdag 22 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. (De rest van Nederland volgt in maart 2018). De meeste O.N.S.-ers zijn Snekers en zijn stemgerechtigd in deze gemeente en hebben wellicht al een keuze gemaakt, of gaan deze nog maken voordat ze naar de lokale stembus gaan (helaas is onze kantine geen stembus accommodatie). Mocht je nog enig inzicht willen hebben in de standpunten van de lokale politieke partijen, check de stemwijzer: sudwestfryslan.stemwijzer.nl

In de stemwijzer slechts één vraag over de Sport. Geen gezichtspunten t.a.v. samenwerkingsvormen voor sportverenigingen, laat staan fusies; geen  standpunten t.a.v. sportstimulering; laat staan een visie op de Sport Toekomstverkenning (hoe zien we Sport & Bewegen in 2030). In de stemwijzer ook geen  tipje van de sluier van de partijen t.a.v. de sportcarrousel in Sneek, toch regelmatig aan de orde geweest in de raadszaal. Wel een vraag die richting geeft aan problematiek bij ONS Sneek. Zoals vervanging Toplaag Hoofdveld of geld benodigd voor onderhoud aan het clubhuis, of het maken van een voorziening hiervoor. Het staat er zeker niet letterlijk (raadpleeg daarvoor de woordvoerders van de politieke partijen, een aantal weet gelukkig met regelmaat onze vereniging te vinden), maar is enigszins af te leiden uit de vraag (stemwijzer):

Sportverenigingen moeten hun gebouwen en terreinen voortaan zelf onderhouden. Hiervoor krijgen ze dan geld van de gemeente.

Onderstaand de standpunten van de politieke partijen (overgenomen uit de stemwijzer). Advies: let vooral op de toelichting die de partijen gegeven hebben, dat geeft vaak een beter beeld op de keuze Eens of Oneens. De meeste argumentaties zijn vrij helder. En veel succes met stemmen~!

Sportverenigingen moeten hun gebouwen en terreinen voortaan zelf onderhouden. Hiervoor krijgen ze dan geld van de gemeente.

 

CDA: Oneens

Toelichting van de partij

“Sportverenigingen zijn essentieel in onze gemeente. Naast het sporten in het belang van ontspanning en ontmoeting, is het logisch dat de gemeente deze basisvoorzieningen onderhoudt. Dit is en blijft een gemeentelijke kerntaak. ”

 

PvdA: Eens

Toelichting van de partij

“Sportverenigingen weten zelf het beste wat nodig is voor hun gebouwen en terreinen. Als zij zelf het onderhoud doen en daarvoor het benodigde geld ontvangen, kunnen zij sneller en slimmer handelen. Dit komt het niveau van de sportvoorzieningen ten goede.”

 

VVD: Eens

Toelichting van de partij

“Sportverenigingen zouden zelf verantwoordelijk moeten zijn voor hun gebouwen en terreinen. Eventueel kunnen sportverenigingen gezamenlijk het onderhoud regelen. De gemeente kan financieel bijdragen in het kader van het sportbeleid, maar dan voor alle verenigingen op basis van dezelfde afspraken. ”

 

FNP: Oneens

Toelichting van de partij

“Sportverenigingen zijn goed in het organiseren van sport. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud, ook op de lange termijn. Eigen initiatieven voor onderhoud zijn altijd bespreekbaar.

 

GemeenteBelangen – Totaal Lokaal: Geen van beide

Toelichting van de partij

“Het maakt voor de gemeente weinig verschil of er door de gemeente kosten worden gemaakt voor onderhoud van de gebouwen en terreinen of dat de gemeente direct geld geeft aan een vereniging, die vervolgens het onderhoud van gebouwen en terreinen in eigen beheer regelt. Belangrijk is wel dat alle verenigingen een gelijkwaardige bijdrage van de gemeente ontvangen.”

 

ChristenUnie: Eens

Toelichting van de partij

“Sportverenigingen moeten, wanneer ze eigen gebouwen en velden hebben, een budget krijgen, waarmee ze creatief aan de slag kunnen of alsnog kunnen kiezen voor het inkopen van dit onderhoud bij de gemeente of bedrijven. Deze verantwoordelijkheid geven we graag aan de prachtige sportverenigingen die onze gemeente rijk is.”

 

GroenLinks: Oneens

Toelichting van de partij

“GroenLinks is niet voor het eenzijdig opleggen van deze maatregel. Sportverenigingen mogen kiezen of ze dit in eigen beheer willen doen of door de gemeente willen laten uitvoeren.”

 

D66: Eens

Toelichting van de partij

“D66 wil inwoners en organisaties een rol blijven geven bij het gezamenlijk bedenken van slimme oplossingen. Dit geldt ook voor sportverenigingen. De verenigingen die deze uitdaging aan willen gaan, krijgen de kans om hun gebouwen en terreinen zelf te onderhouden met budget van de gemeente. Op deze wijze worden ze zelf verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering, waarbij wellicht andere, slimmere ideeën om dit voor elkaar te krijgen, aangeboord kunnen worden. ”

 

SP: Eens

Toelichting van de partij

“Wij vinden dat onderhoud van gebouwen en terreinen de verantwoordelijkheid is van de gemeente. We vinden het wel beter om de verenigingen daar voldoende eigen budget voor te geven in plaats van dat de gemeente het onderhoud doet. De verenigingen kunnen zelf het beste bepalen hoe het onderhoud moet worden uitgevoerd.”

 

JONG: Oneens

Toelichting van de partij

“Dit is nu juist een taak voor de gemeente.”

Partij voor de Bijstand: Eens

Toelichting van de partij

“Dat is goed.”

 

Uiteraard succes met het toekennen van uw stem.

 

Delen