Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Hoofdsponsor De Witte Lakenvelder verlengt contract.

Hoofdsponsor De Witte Lakenvelder verlengt contract met ONS Sneek !

De plezierige gesprekken met hoofdsponsor De Witte Lakenvelder over verlenging van het sponsorcontract na 30 juni 2019 hebben geleid tot overeenstemming tussen de heer Tjalco de Witte en een delegatie van de Business Club van ONS Sneek.
Over de inhoud van de gemaakte afspraken worden geen mededelingen gedaan.

Namens het bestuur van ONS heeft de BC-delegatie haar grote waardering en dank uitgesproken voor het vertrouwen van de hoofdsponsor en de toegezegde steun gedurende de nieuwe contractperiode. De heer de Witte ziet goede perspectieven in de ontwikkeling van de vereniging en het ambitieniveau op diverse gebieden.
Hij verklaarde content te zijn met de gang van zaken en de bereidheid van vele vrijwilligers en professionals de schouders onder het werk te zetten.

Dit bericht wordt met genoegen door de Business Club kenbaar gemaakt. Het is tevens een waardevol signaal om de toekomst van de vereniging met vertrouwen tegemoet te zien.

Tussentijds konden ook diverse aflopende contracten van andere sponsoren verlengd worden. Ook aan hen wordt dank uitgesproken voor de toegezegde sponsoring voor de komende jaren.

Logo De Witte Lakenvelder

Delen