Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Corona berichtgeving ONS Sneek – update 31 maart 2020

Nieuws omtrent het Corona Virus 

 

30 maart 2020: na persconferentie Minister President komt KNVB met de volgende verklaring
geen competitie meer dit seizoen 
Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Richten op verenigingsleven
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Geen eindstanden
Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Contact met belangenorganisaties
“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.”

Financiële consequenties beperken
Zo is vandaag besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd.Derhalve zal de KNVB er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zo is vandaag besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs. Daarnaast geeft de KNVB een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening.Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid en maakt zich sterk voor onder meer een noodfonds voor de sport.

26 maart 2020: Verkoop Kantine voorraad gestart 

ONS Sneek heeft besloten om de kantinevoorraad te verkopen. Lees hier hoe  je ONS daarbij kunt helpen.

kantine

 

 

 

24 maart 2020: KNVB berichtgeving 
De overheid heeft gisteravond nieuwe maatregelen afgekondigd. Vandaag komt de KNVB met een verklaring. 6 april of 1 juni . Drie scenario’s zijn in beeld.
Unknown-9

 

 

19 maart 2020: bericht van bestuur 

Beste sportvrienden,
In deze voetballoze periode waarin ons sportpark gesloten is, zijn we van plan met enige regelmaat een berichtje vanuit het bestuur te plaatsen. We zijn, net als iedereen, in afwachting van de resultaten van de bestrijding van de Corona problematiek. Tot die tijd hebben we rekening te houden met diverse scenario’s. Zo heeft de club uiteraard momenteel geen inkomsten maar lopen de kosten voor een belangrijk deel wel door. Ook is het nog volstrekt onduidelijk of en wanneer de competities eventueel uitgespeeld kunnen worden en wat de gevolgen zijn voor promotie- en degradatieregelingen. Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat we alles op de voet volgen en de vinger aan de pols houden.Vanaf deze plaats willen we iedereen sterkte wensen in deze barre tijden en hopen jullie op niet al te lange termijn weer veilig persoonlijk te mogen begroeten bij de wedstrijden op ons sportpark.

Bestuur

17 maart 2020: businessclub /sponsorcommissie stelt fysiek contact met sponsoren uit
De vrijwilligers van de business club van ONS zullen de komende tijd geen fysiek contact hebben met sponsoren. Ook ONS Sneek neemt hier in haar verantwoordelijkheid en wil  voorkomen dat mensen door activiteiten van ONS Sneek besmet worden. De sponsoren ontvangen deze week hierover een nieuwsbrief.

15 maart 2020: alle sportclubs moeten dicht en maatregelen zijn verlengd tot en met 6 april 2020
Bericht van de KNVB: Het kabinet heeft vanmiddag tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt voor alle sportaccommodaties, dus ook voor de trainingsfaciliteiten en stadions van het betaalde voetbal. Het advies van de KNVB, ECV en CED is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen. De KNVB houdt voor de hervatting van de competities rekening met de tijd die de selecties nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden.

13 maart 2020: ook niet-voetbal gerelateerde activiteiten liggen tot 1 april stil
Op het Zuidersportpark liggen alle niet-voetbal gerelateerde activiteiten voorlopig stil. Dit geldt bij voorbeeld voor de kledingverkoop van aanstaande zaterdag en de pubquiz van 28 maart. Het clubhuis gaat voor bezoekers dus dicht. Uiteraard worden al deze activiteiten weer ingepland op het moment dat het weer kan. Volg de site voor verdere ontwikkelingen. De agenda geeft aan welke activiteiten wel door gaan.

12 maart 2020: tot 1 april geen wedstrijden en trainingen 
De komende zaterdagen is er geen voetbal op het Zuidersportpark. De KNVB heeft naar aanleiding van de beslissing van het kabinet om alle evenementen vanaf honderd personen te verbieden, besloten ook al het amateurvoetbal te cancelen. De maatregel van de KNVB geldt in ieder geval voor een periode tot en met 31 maart en omvat het complete senioren- en jeugdvoetbal (veld+zaal). Nu inmiddels ook duidelijk is geworden dat zowel de KNVB als NOC*NSF sportclubs adviseren ook niet te trainen, is besloten om vanaf morgen tot nader bericht ook niet meer te trainen. Over niet aan voetbal gerelateerde activiteiten op de club volgt nader bericht.

Bestuur ONS Sneek

Delen