Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Lid worden van ONS Sneek en zaken Ledenadministratie

Lid worden

Lid worden van onze vereniging? U/je bent van harte welkom! Spelen bij onze mooie vereniging kan al vanaf 5 jaar. Inschrijven kan al voor kinderen die vier jaar zijn. ONS Sneek kan dan rekening houden met de interesse en de indeling voor het komende seizoen.

LidWorden

ONS Sneek biedt de mogelijkheid om eerst ‘proef’ te trainen.  Twijfel je nog of voetbal wel de sport is die jij wilt doen en wil je zonder verplichtingen kennis maken met voetbal en onze vereniging? ONS Sneek biedt potentiële leden de gelegenheid om maximaal 2 keer met een team mee te trainen. Heb je plezier gehad en wil je na het proef-trainen graag komen voetballen bij ONS Sneek, dan kan je afhankelijk van de beschikbaarheid in teams gelijk instromen of in overleg met het hoofdjeugdopleiding afspraken maken voor het volgende seizoen. Om in aanmerking te komen voor een proeftraining kan je contact opnemen met Marcel Frankena, hoofd jeugdopleiding ONS Sneek: hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl

Voor het aanmelden verwijzen wij u naar de tap “ lidmaatschap” (aanmeldenboven in het hoofdmenu, maar voordat u zich aanmeldt raden wij u aan eerst onderstaande informatie te lezen.

Lidworden2

Spelerspas

De KNVB heeft voor alle spelers vanaf O-13 (de voormalige D-pupillen) een spelerspas verplicht gesteld. Met ingang van het seizoen 2017-2018 zijn de plastic passen vervangen door een digitale spelerspas. Voor iedereen die nu voor het eerst lid wordt of van O11 overgaat naar O13, betekent dit dat er nu een digitale (pas)foto ingeleverd moet worden bij de ledenadministratie. De digitale spelerspas is onbeperkt geldig. Wel wordt er van ieder lid verwacht dat de foto op de digitale spelerspas up-to-date blijft: de scheidsrechter moet natuurlijk wel enige gelijkenis tussen de speler en de spelerspas kunnen zien!

Overschrijven

Waar er vroeger voor een overschrijving door verschillende personen, bij verschillende verenigingen allerlei formulieren moesten worden ingevuld en opgestuurd, gaat tegenwoordig alles digitaal. Dat scheelt een hoop tijd en een hoop gedoe! Wanneer je bij ONS wilt komen voetballen, dan meld je je via de website aan (inschrijfformulier) en geef je bij deze inschrijving aan dat het om een overschrijving gaat. ONS zal dan verder alles in werking zetten. Wel is het van belang dat je alles bij je oude vereniging hebt afgehandeld: lidmaatschap opgezegd, kleding ingeleverd en geen contributie-achterstand! Wanneer je ONS Sneek wilt verlaten en bij een andere verenging wilt gaan spelen, dan meld je je aan bij de nieuwe vereniging. Zij zullen dan alles in werking zetten. Wel is het van belang dat je zelf je lidmaatschap bij ONS hebt opgezegd (schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie) en aan al je (financiële) verplichtingen voldaan hebt (contributie betaald, evt. kleding ingeleverd). Bij overschrijvingen van of naar ONS is het van belang dat je dit in de juiste periode aanvraagt: In de zomerstop overschrijven – uiterlijk 15 juni aanmelden bij de nieuwe vereniging. Na 15 juni overschrijven – zie www.knvb.nl voor de regelgeving betreffende tussentijdse overschrijvingen of vraag de ledenadministratie van de nieuwe vereniging naar de mogelijkheden/regels.

KNVB-lidmaatschap

Een lid van ONS is automatisch lid van de KNVB en valt daarmee onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering  van de KNVB. Deze verzekering is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten. Dus niet alleen tijdens wedstrijden en trainingen, maar ook tijdens het komen en gaan naar clubactiviteiten. De KNVB-verzekering is een aanvullende verzekering naast je eigen verzekering.  De KNVB heeft voor de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: de collectieve ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden. Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen.

LidWorden1

Opzeggen

Opzeggingen dienen per mail te worden gemeld bij de ledenadministratie of schriftelijk naar ons postadres  (Postbus 441, 8600 AK Sneek). Of onder het kopje “lidmaatschap” afmelden. Tevens dient u de desbetreffende leider/trainer hiervan op de hoogte te stellen. Wijzigen van het lidmaatschap van u of uw dochter/zoon dient per e-mail te gebeuren. Stuur de opzegging of wijziging naar: ledenadministratie@onssneek.nl

Uw opzegging of wijziging van uw lidmaatschap dient voor 15 juni van het lopende seizoen te geschieden. Indien u na 15 juni van het lopende seizoen opzegt als lid van onze vereniging, dan dient u voor het hele daarop volgende seizoen contributie te betalen.

Wanneer aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zal het lidmaatschap worden beëindigd.

Wijzigingen

Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden vragen wij u adreswijzigingen en andere mutaties, denk aan 06 nummers en emailadres, aan ons door te geven. Een e-mail aan de ledenadministratie (zie hieronder) met de oude en nieuwe gegevens is voldoende.

Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. De contactgegevens staan onder hoofdmenu “club”-(submenu “ledenadministratie”) of bij het hoofdmenu “ lidmaatschap” op de website: ledenadministratie@onssneek.nl

Delen