Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuw Hoofdbestuur

5zJFw9wNQ7uJM+oKVz323g_thumb_4dfc

Sneek, 28 februari 2020

Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van vrijdag 28 februari 2020 heeft een overweldigende meerderheid van de leden ingestemd met het nieuwe hoofdbestuur. Vanaf nu bestaat het hoofdbestuur van ONS Sneek uit de volgende 4 personen (van links naar rechts):

Klaas Uil – vice-voorzitter en algemeen bestuurslid: onder andere facilitair, accommodatie, kantine en gastheerschap

Attie Dijkstra – secretaris

Joan van der Veen – voorzitter: algemene zaken, toezicht verenigingsleven, beleid en organisatie en technische commissie

Gerard van Leeuwen  – algemeen bestuurslid: portefeuille beleidszaken, media en externe betrekkingen, pers en ad interim vrijwilligerszaken

De sollicitatiecommissie, bestaande uit Tjalling Tjalsma, Gerard Vellinga en Jelbert Kramer heeft fantastisch werk gedaan en gaat nog door met het onder andere zoeken naar een penningmeester.

Joan van der Veen benadrukte vooral dat positief vooruit gekeken wordt, waarbij iedereen nodig is en met de gehele club het beleid gemaakt gaat worden. Een daverend applaus klonk ook voor Klaas Uil, Taapke de Heij en Gerjan Teunis.

 

 

 

 

Delen