Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuwe werkgroep werkt aan overzichtelijkheid administratie ONS Sneek

Nieuwe werkgroep werkt aan overzichtelijkheid administratie ONS Sneek

Het bestuur heeft geconstateerd dat de administratieve en financiele processen bij onze club over erg veel schijven en verschillende boekhoudkundige systemen verloopt. We willen die onoverzichtelijkheid wegnemen en vandaar dat het bestuur een werkgroep heeft geïnstalleerd dat dit probleem oplost. Een onderzoek heeft uitgewezen dat het programma Sportlink hier het meest geschikt voor is bevonden. Het bestuur heeft Peter Ypma, nu al mede actief in de ledenadministratie, en Dinie van der Wal, actief bij de inning van contributies, bereid gevonden de werkgroep te bemensen.

Het bestuur wenst Dinie en Peter veel succes toe bij deze voor de club belangrijke taak.

Bestuur ONS Sneek

Delen