Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuwjaarsspeech: ONS Sneek krijgt nieuwe Toplaag!

Integrale Nieuwjaarsspeech Klaas Uil onder de Inleiding.

Inleiding:

Het was dit keer geen gangbare Nieuwjaarsreceptie, maar wel degelijk gelegenheid om elkaar de beste wensen te wensen, en uiteraard moment voor de Nieuwjaarsspeech van voorzitter Klaas Uil. Uit het begrip Nieuwjaarsspeech spreekt een verwachting van Nieuws, en dat had onze voorzitter zeker. Grote nieuws is dat de vereniging nu officieel een bericht heeft ontvangen van de gemeente SWF dat komende zomer er eindelijk een nieuwe Toplaag wordt aangebracht. Het gejuich in de kantine op dit bericht was minstens zo groot als op de 1-1 van Jantje Dommerholt. Concreet betekent dit dat het veel besproken hoofdveld van de vereniging op het Zuidersportpark wordt voorzien van een nieuwe Toplaag. Er was nog meer gejuich n.a.v. de speech: Klaas Uil mocht Gerjan Teunis introduceren als a.i. bestuurslid (voordracht in de volgende ALV), Gerjan is in beeld als bestuurslid Commerciele Zaken. Tot slot van zijn speech een verwijzing naar een aankomende BALV (Buitengewone Algemene Ledenvergadering) mogelijk februari, om eerst de mening van de leden te vragen t.a.v. samenwerking, de sportcarrousel en diverse plannen die er liggen t.a.v. inrichting van de accommodatie.

Nieuwjaarsspeech van voorzitter Klaas Uil

Welkom ereleden, leden van verdienste, leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en alle andere belangstellenden op deze nieuwjaarsreceptie van ONS Sneek.

2017 ligt weer achter ons.

Kort voor de zomerstop heb ik de voorzittershamer van Harm de Wagt mogen overnemen. Ik kan u vertellen dat het een turbulent half jaar is geweest.

Ik heb mij wel eens achter de oren lopen krabben, van waar ben ik aan begonnen. Maar wie ambitie heeft, weet dat zulke momenten langs komen op je tijdspad.

Met mijn mede bestuursleden en de diverse commissies hebben we zorg gedragen dat zoveel als mogelijk de zaken voor elkaar kwamen. Ja, met ups en downs. Die komen elk jaar wel voor naar mijn mening.

Een aantal ups in willekeurige volgorde:

 1. Handhaving van het eerste team in de 3de divisie. Nu kon de hartslag van menig supporter twee wedstrijden voor het einde alweer terug zakken naar de normale stand.
 2. Diverse kampioenschappen o.a. bij de jeugd, vrouwen en 45+
 3. Een nieuwe hoofdsponsor: De Witte Lakenvelder. Maar ook voorzetting van huidige sponsorcontracten en nieuwe sponsoren.
 4. Handhaving jeugd 1ste selectieteams op divisieniveau tot de promotie naar de 3de divisie van JO-19 in de nacompetitie.
 5. JO-19 en JO-9 in de finale om de KNVB beker Noord. Helaas beide niet gewonnen. Maar wel weer een ervaring rijker voor deze jongens.
 6. ONS Sneek is nog steeds de beste amateurclub van Friesland. Tige tank aan een ieder binnen de club die dit mogelijk hebben gemaakt.
 7. Bekerwedstrijd tegen FC Twente waar met behulp van menig vrijwilliger weer een groot succes van is gemaakt.

Een aantal downs in willekeurige volgorde:

 1. Het gevecht om een nieuwe toplaag van ons hoofdveld met de gemeente. Schriftelijk hebben we nu een toezegging dat dit in de komende zomerstop gaat gebeuren.
 2. De afkeuring van ons hoofdveld met als gevolg dat we er geen wedstrijd op mochten spelen. Twee wedstrijden van het eerste team op veld 4. Een enorme druk op onze vrijwilligers omdat voor elkaar te krijgen.
 3. Het besluit van college van burgemeester en wethouders van dinsdag 17 oktober 2017 waarin het college heeft aangegeven op dat moment, zo vlak voor de verkiezingen, de gemeenteraad geen besluiten te willen laten nemen over de locatiekeuzes in het kader van de Sportcarrousel. Vanuit de gemeenteraad is het signaal afgegeven, dat de raad eerst een completer beeld wil hebben, met name over de financiële gevolgen van een Sportcarrousel.  Voorjaar 2018 hopen we op uitsluitsel hierover.
 4.  De moeizame start van ons eerste team. Maar staf en spelers hebben hun rug gerecht en werken keihard aan lijfsbehoud en wie weet wat er nog meer in het vat zit.

Om met iets moois af te sluiten, wat is het toch genieten om te zien dat onze jeugdopleiding goed werk aflevert. Menig jeugdspeler heeft de stap naar de senioren gemaakt.

Zowel de aanvoer naar ons eerste team, maar vergeet ook niet de jongens in het tweede team. Het maakt onze lokale certificering van de KNVB meer dan verdiend.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u voor te stellen aan een nieuw ad -interim bestuurslid.

Om zorg te dragen dat onze financiële doelstellingen en de diverse acties gehaald worden hebben we Gerjan Teunis bereid gevonden om de taken als commerciële manager te gaan vervullen. Bij de eerstvolgende ALV zal hij als bestuurslid worden voorgedragen. Gerjan welkom!

In 2018 wachten ons veel uitdagingen binnen alle gelederen in de vereniging. Met z’n allen zullen we die aan moeten gaan. Constructief, met een positieve blik en een brok gezond verstand.

De sportcarrousel en gesprekken over samenwerking met SWZ Boso Sneek zijn belangrijke items hierin. Het vergt veel tijd van een aantal mensen in de vereniging. Mensen die veel werk verzetten om een zo goed als mogelijk overzicht te geven op een komende BALV. Conform de afspraak op de laatste ALV zal er een totaal overzicht gegeven worden van de huidige stand van zaken en de doelstellingen voor de toekomst. De datum van deze BALV zal binnenkort bekend gemaakt worden.

 

Dit jaar hebben we ons 8ste editie van het Jorn Feenstra toernooi. Bij deze wil ik graag aandacht dat de stichting op zoek is naar gastgezinnen.

Rest mij om u allen een goed en gezegend nieuw jaar te wensen. Heel veel plezier dit jaar bij onze club in welke hoedanigheid u dat ook gaat beleven.

Blijf vooral gezond en geniet van de verrichtingen van onze teams.

We heffen het glas en proost!

Klaas Uil.

 

Delen