Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

SWZ Boso Sneek en ONS Sneek informeren leden over topsportlocatie Tinga

De verenigingsbesturen van ONS Sneek en SWZ Boso Sneek hebben afgelopen week hun leden geïnformeerd over de stand van zaken rond de Sportcarrousel in Sneek-Zuid. Aanleiding is het recente besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Súdwest-Fryslân om de gemeenteraad te informeren over de onderzochte en voorgenomen accommodatiekeuze.

In de Sportcarrousel wil de gemeente de inrichting van de sportaccommodaties in Sneek-Zuid vorm geven. ONS Sneek informeerde vrijdag de aanwezige leden op een Algemene Ledenvergadering, waar onder andere de overstap naar Tinga ter sprake kwam. De leden van SWZ Boso Sneek kozen eerder op een Bijzondere Algemene Ledenvergadering al voor het sportpark aan de Molenkrite als gezamenlijke topsportlocatie en organiseerde zaterdag een goed bezochte informatiebijeenkomst over de Sportcarrousel.

Onderzoeksbureau ASC, dat voor de gemeente een onafhankelijk extern onderzoek uitvoerde, concludeert in haar rapport dat de concentratie van voetbal in Tinga het aan te bevelen scenario is. In dit scenario verhuist hockeyvereniging SMHC naar het Zuidersportpark en wordt aan de Molenkrite een nieuw vorm te geven sportpark aangelegd. De huidige bebouwing op die locatie blijft in de plannen bestaan en krijgt een upgrade naar Tweede Divisie-niveau, waarbij het aantal voetbalvelden zal worden afgestemd op de benodigde capaciteit van beide clubs.

De behandeling van de plannen van de Sportcarrousel wordt door het nieuwe college opnieuw geagendeerd aan het begin van de nieuwe bestuursperiode en voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteraard het laatste woord heeft. De voorlopige verwachting is dat deze op zijn vroegst in maart een besluit zou kunnen nemen. In de komende maanden worden de tekenplannen en financiële onderbouwing verder uitgewerkt.

SWZ Boso Sneek en ONS Sneek werken sinds begin dit jaar op verschillende gebieden samen. Om de samenwerking in goede banen te leiden, is er een speciale commissie opgericht die de besturen hierover adviseert. Hieruit is onder andere de succesvolle De Witte Lakenvelder League gevormd, een gezamenlijke competitie voor leden tot 6 jaar. Ook hebben leden van de hoofdklasser en derde divisionist vrije entree tot de duels van hun eerste elftallen en ondersteunen zij elkaar in verschillende leeftijdscategorieën bij spelerstekorten.

De samenwerking tussen beide clubs wordt op de eerstvolgende ledenvergaderingen geëvalueerd met de leden en vervolgens, waar mogelijk, verder uitgebreid.

Delen