Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Parkeren en Huisregels ASWH (Hendrik-Ido-Ambacht)

Komende zaterdag spelen we in Ambacht de belangrijke wedstrijd tegen ASWH (Altijd Sterker Worden Hendrik-Ido-Ambacht). De voorbeschouwing op deze wedstrijd kunt u in de loop van deze week tegemoet zien op deze/uw website. Met name voor het Uitvak wat zaterdag koers zet richting de Zwijndrechtse Waard, de Huisregels en een aantal tips t.a.v. Parkeren (onder het motto: voorkom een boete).

Route naar parkeerplaats voor supporters van ONS Sneek

Er is een streng parkeerbeleid rondom het sportpark Schildman. Elke zaterdag wordt er gecontroleerd op fout parkeren door politie en parkeerwachten. Tal van automobilisten worden, ondanks alle waarschuwingen, geconfronteerd met een parkeerboete. Genoeg parkeerruimten is er bij de sporthallen De Ridderhal. Wanneer men op de routeplanner Sporthal de Ridderhal Hendrik-Ido-Ambacht intikt is een parkeerplaats gegarandeerd. Vanaf die parkeerplaats is het ca 5 minuten (door het park) lopen naar ASWH.

Huisregels vv ASWH

Bij het betreden van sportpark Schildman gaat men akkoord met de huisregels en de reglementen zoals vermeld op de borden zoals hier gepubliceerd.

Algemene regels

ASWH-Logo

 

 • Men dient de aanwijzingen van ordepersoneel direct op te volgen.
 • Wanneer aanwijzingen van het ordepersoneel niet worden opgevolgd kan toegang tot het terrein worden geweigerd of kan dit leiden tot verwijdering.
 • Fietsen en auto’s op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren.
 • Alcoholhoudende dranken zijn alleen verkrijgbaar voor personen van 18 jaar en ouder.
 • Het nuttigen van alcoholhouden dranken is alleen toegestaan in de kantine
 • Het is verplicht een identificatiebewijs bij zich te hebben en direct te laten zien aan het ordepersoneel wanneer daarom wordt gevraagd.
 • De vv ASWH is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, diefstal en schade aan goederen.
 • Op verzoek van het ordepersoneel dient het toegangsbewijs getoond te worden.

 

Het is verboden 

 • Alle vormen van hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen
 • Alcoholhouden dranken bij zich te hebben voor het nuttigen op het complex
 • Glaswerk en/of blikjes bij zich te hebben
 • Vuurwerk, fakkels en rookpotten bij zich te hebben
 • Confectie, serpentine en ander brandbaar materiaal bij zich te hebben
 • Slag-, steek-, stoot of vuurwapens bij zich te hebben
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen
 • Zich discriminerend uit te laten
 • Dat bezoekers worden lastig gevallen
 • De velden en de kleedkamers te betreden
 • De nooduitgangen te belemmeren en/of te openen
 • Het is niet toegestaan om voor de wedstrijd en tijdens de rust het speelveld te betreden.

Het bestuur van de vv ASWH probeert het de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht iemand zich onheus bejegend voelen dan kan hij/zij tot uiterlijk zes weken na het voorval een schriftelijke klacht indienen, te richten aan veiligheidzaken@aswh.nl. Wanneer aanwijzingen van het ordepersoneel niet worden opgevolgd en/of een strafbaar feit wordt gepleegd wordt men verzocht het sportcomplex te verlaten. Er kan aangifte bij de politie gedaan worden.

 

Delen