Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering ONS Sneek (16 mrt)

cvv ONS Sneek                                                       Sneek, maart 2018

Aan alle leden en ouders/verzorgers van cvv ONS Sneek

Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 maart 2018 in de kantine van de vereniging, aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken/mededelingen
  3. Toelichting op voorstel tot samengaan/fusie van de verenigingen ONS en SWZ Boso per 1 juli 2020
  4. Reacties op toelichting
  5. Stemming
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Ieder stemgerechtigd lid van 18 jaar en ouder, heeft twee stemmen. Dit stemrecht is schriftelijk overdraagbaar aan een ander lid (tot een maximum van twee gemachtigde stemmen per lid). Jeugdleden tot 18 jaar hebben één stem en mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger.

Een voorbeeld van een schriftelijke machtiging is onderstaand bijgevoegd.

In de aanloop naar de vergadering organiseert de vereniging twee informatiebijeenkomsten waar u persoonlijk antwoord kunt krijgen op mogelijk ontstane vragen.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 8 maart van 20.00 tot 21.30 uur en op zaterdag 10 maart van 10.00 tot 11.30 uur in de bestuurskamer.

 

Het bestuur

ONS Sneek Volmacht.160318

Delen