Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Uitnodiging ONS Sneek Nieuwjaarsreceptie 2018 (Update: rede SWZ+LSC)

Zaterdag (13/01) de Nieuwjaarsreceptie van ONS Sneek. Aanvang 17:00 uur. Nieuwjaarsrede van de voorzitter 17:30 uur. Een aantal Nieuwjaarsspeeches van collega voetbalverenigingen uit Sneek is reeds gegeven/gepubliceerd:

Bij SWZ aandacht voor keuzes (voor de leden) in het nieuwe jaar, t.a.v. de accommodatie en samenwerking. Bij LSC1890 Sneek aandacht voor een aantal maatschappelijke ontwikkelingen aan de Leeuwarderweg.

BestuursfotoSmall

Het Bestuur nodigt u van harte uit!

 

Delen