Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Vitaal Sportpark: bruisend hart in de wijk (kansen voor ONS Sneek)

Zie presentatie/film: Vitaal Sportpark (bron: www.sportenruimte.nl)

Een drukke dag voor de sportbestuurders (27/09). Pendelen tussen het jaarlijkse VSG-congres in Arnhem en de Dag van de Openbare Ruimte in Utrecht. In Utrecht veel aandacht voor sporten in de openbare ruimte. Menig sportbestuurder was aangeschoven bij de Presentatie van ‘Vitale Sportparken’ in de Jaarbeurs. Het vitale sportpark is te vergelijken met de ‘Open Club’. In de nabije toekomst zal de overheid een steeds groter beroep gaan doen op sportverenigingen om maatschappelijke issues in te vullen. De ‘Open Club’ krijgt een cruciale rol in de maatschappij. In het vitale sportpark koppel je de openbare ruimte aan de functie van de sportvereniging. Doel is om de ruimte optimaal te benutten voor sport, bewegen en recreatie. Voor de sportvereniging interessant omdat op deze wijze nieuwe doelgroepen bereikt gaan worden. De buurt wordt onderdeel van de club. Men behoeft niet concreet lid te worden, maar de functie van de sportvereniging wordt breder. Een functie die met andere partners uit het sociaal domein gedeeld gaat worden.

Aspecten bij ‘Vitale Sportparken”:

  • Functiemenging: vanuit de Sport volgt een <interactie> met Onderwijs, Welzijn/Buurt, Gezondheidszorg, commercie en andere sportverenigingen.
  • Ruimtelijke integratie: de functies van het sportpark goed aan laten sluiten op de infrastructuur in de wijk; denk aan een trimrondje en/of wandel- en skatepaden.
  • Goede benutting: niet alleen op zaterdag bemensing en ’s avonds tijdens trainingen, maar meer dagactiviteiten, buurthuis functies en beweegmogelijkheden.
  • Openheid: toegankelijkheid voor de diverse groepen.
  • Bestuurlijk Vitaal: kader dat mogelijkheden en kansen ziet om de vereniging in een groeimodel te zetten, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein.

 

Verdienmodel:

  • Continuatie van de verenigingsactiviteiten.
  • Op een vrij eenvoudige manier worden nieuwe doelgroepen gekoppeld aan de vereniging.
  • Vitaliteit van de vereniging. De innerlijke kracht en motivatie van bestuurders versterkt.
  • Kwalitatieve verbetering van het aanbod: meer vraag gerelateerd en o.b.v. samenwerking met professionals vanuit onderwijs, (gezondheids)zorg, buurt en bedrijfsleven.

 

Voorbeeld 2: Vitale sportvereniging

Vitale sportvereniging

Diverse gemeenten hebben het sport- en beweegbeleid als een rode draad, zeg maar integraal, opgenomen binnen de diverse beleidsdomeinen. Ongetwijfeld kent SWF ook plannen voor invulling van maatschappelijke betrokkenheid van sportvereniging. Maatschappelijk betrokken zijn is passend bij de geldende kernwaarden van ONS Sneek, dus wat dat betreft…..

Delen