Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Met Vriendenclub ONS Sneek naar leerlooierij (vanmiddag 14u bij ONS)

‘VRIENDENCLUB ONS SNEEK’

Beste sportvrienden en sportvriendinnen,

Een nieuw seizoen betekent nieuwe activiteiten. Elk jaar is het een uitdaging om voor ieder een aantrekkelijk en interessant programma te maken. Als eerste activiteit gaan we op excursie naar leerlooierij Van Buren, Workumertrekvaart 5, een familiebedrijf in Bolsward. Het bedrijf is opgericht door Sjoerd van Buren in 1861, gestart in Oosterlittens en is sinds 1903 gevestigd in Bolsward. Het bedrijf ging over van vader op zoon en hierdoor is men verzekerd van een kapitaal aan kennis en ervaring van meer dan anderhalve eeuw. De tegenwoordige leiding is in handen van Rients en Jolt van Buren. Het bedrijf levert veel producten, o.a. vachten, pantoffels, tassen, fietszadeldekjes, zeemleer. Het is de enige schapenvachtlooierij in Nederland. Van de ruwe schapenvachten worden vacht- en leerproducten gemaakt die mensenlevens verrijken met warmte, natuurlijke schoonheid en zachtheid. Trots is de firma Van Buren op de televisie uitzending in 1916 in de serie ‘Allemaal familie’. Hierin werd de geschiedenis en het hele ambachtelijke werkproces van de looierij behandeld.

Leerlooijen

We brengen op vrijdag 10 november 2017 een bezoek aan

LEERLOOIERIJ VAN BUREN IN BOLSWARD

We krijgen een rondleiding o.a. door de oude werkplaats en zien de machines welke bij het leerlooien gebruikt werden. Het is absoluut geen museum want alles staat gewoon op de oorspronkelijke plaats. Je waant je echt in de 19e eeuw en het is toch tegelijk een modern bedrijf. Aanvang: 14.30 uur.

  •  Vertrek: 14.00 uur vanaf het grote parkeerterrein (Alexanderstraat)
  • Opgave tot en met uiterlijk maandag 6 november 2017 bij Sipke Plat (zie aanhef nieuwsbrief)
  •  Mocht u deze middag zelf geen vervoer hebben, kunt u dat melden bij uw opgave. Er kan geregeld worden dat u met iemand meerijdt.

Bestuur ‘Vriendenclub ONS SNEEK’:

Sipke Plat, Doede de Jong, Jan van der Veen, Evert Metz en Douwe Tiesma

Voor leden die nog niet de contributie hebben betaald: De contributie voor 2017 bedraagt   € 15,00. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL04 RABO 0125228341 t.n.v. ‘Vriendenclub ONS SNEEK’. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

 

Secretariaat: Sipke Plat

Zwettewei 46

8629 EC Scharnegoutum

0515 – 416239

E-mail: sipkeenjaike@ziggo.nl

Delen