Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Rol sportverenigingen in de maatschappij; en verandering in diversiteit

Voor vele ONS-ers is het momenteel vakantie. Sommige zoeken een gezellig Sneker terras op; de supportersvloot van Douwe Visser inventariseert de beste plekjes langs de SKS-routes; anderen dweilen uit over de rest van deze aardbol. Dit met het doel om als spelend lid of als vrijwilliger weer fit aan de start te staan bij het nieuwe seizoen.

De zomervakantie is net als de Kerst een tijd van reflectie. Even stilstaan, je gedachten laten gaan, nieuwe kennis opdoen en verdieping ondergaan. Een boek met interessante stof draagt daar zeker aan bij. Van de mediaredactie twee boekentips voor deze zomervakantie. De boekentips aangevuld met onderstaande bespiegeling van Maarten van Bottenburg (Universiteit Utrecht) over de verandering in diversiteit van de sportvereniging.

Leestips:

  • Maikel van Waardenburg (Universiteit Utrecht). Heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten de sportverenigingen als instrumentarium gebruikt. Zijn onderzoek en beschouwing zijn opgetekend in het boek “Dubbelspel ……..”. Erg leerzaam voor de bestuurder, maar ook voor de reguliere ALV-bezoeker. Onbekend is of Pengel dit boek ook heeft gelezen; op zijn website gaat hij in op de plannen van de gemeente SWF met de lokale sportverenigingen: http://pengel.weebly.com/beeldplan-tinga-duidelijkheid-roept-veel-vragen-op.html
  • Minstens zo leeswaardig het boek “De Waardenvolle Club” van Frank van Eekeren. Ook van de Universiteit Utrecht. In zijn boek benoemt Frank de waarden die tegenwoordig aan de vereniging worden gesteld, en hoe de sportvereniging centraal in de maatschappij staat. Frank van Eekeren:

https://www.uu.nl/nieuws/de-waardenvolle-club-tijd-voor-een-nieuw-type-voetbalorganisatie

 

Maarten van Bottenburg:

Op welke club iemand zich thuis voelt is van vele factoren afhankelijk. Hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap Maarten van Bottenburg, onderzoekt de invloed van diversiteit op een lidmaatschap.

De theorie is dat clubleden vooral op zoek zijn naar mensen met een soortgelijke achtergrond. Culturele achtergrond maar ook overeenkomsten in inkomen, geslacht en opleiding.

Meer uitstroom

Sportclubs blijken de afgelopen jaren diverser te zijn samengesteld maar die diversiteit leidt ook tot meer uitstroom. Over waarom dat zo is wil en kan Bottenburg nog niet veel zeggen. “We zijn nu nog volop bezig met het onderzoek.”

Bestanden gekoppeld

De onderzoekers hebben het bestand van de 1,2 miljoen KNVB-leden gekoppeld aan het sociaal statistisch bestand van het CBS. Daardoor wordt de samenstelling van voetbalclubs helder. Uiteraard niet op individueel niveau, want daartegen zijn de bestanden beveiligd.

Minder diversiteit

“Voetbalclubs verschillen van elkaar, dat is geen verrassing. En meestal hebben de clubs een tendens naar eenvormigheid”, zegt Van Bottenburg. “Mensen die op elkaar lijken, zoeken elkaar op en anderen vertrekken. Dat leidt tot minder diversiteit. Deze dynamiek wordt spannender als bijvoorbeeld de wijk om de club heen heterogener wordt. Want daardoor wordt de instroom van nieuwe leden diverser.”

Ledenbehoud

De onderzoekers willen ook laten zien hoe clubs hun leden kunnen behouden. Daartoe werkt de Universiteit Utrecht samen met de Hogeschool Utrecht, die meer praktijkgericht onderzoek doet. Van Bottenburg: “Je ziet overal nieuwe vormen van ledenbinding. Maar ook de duur en de aard van lidmaatschappen verandert, en ook de diensten die de clubs aanbieden.”

Moet je je nog wel verenigen?

“Het is de vraag of je als voetbalclub moet streven naar een meer homogene of juist heterogene club samenstelling”, stelt Van Bottenburg. Maar net zo goed of het überhaupt nog van deze tijd om je als groep mensen te verenigen? En wat betekent dit voor het maatschappelijk middenveld?”

Delen