Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Nieuw scorebord & Inschrijving LED scherm geopend !

Inschrijving sponsoren nieuw LED scherm geopend
RBB_LEDscherm-1
De Business Club van ONS is er in geslaagd om de aanschaf van een nieuw LED scherm mogelijk te maken. Hamilton Bright, Textielstra, Uythof Position Projects, Markt23, de stichting Old Burger Weeshuis,  de stichting OPA, de Club van 100, Gebr. Sikma – IJlst  en enkele individuele steunpilaren van de vereniging werden bereid gevonden om de vervanging van het oude scorebord financieel te realiseren.

De omvang van het nieuwe LED scherm is 19 m2 en komt in de linker hoek van het hoofdveld te staan.  Het moderne scherm biedt zeer aansprekende mogelijkheden voor bedrijven om reclame te maken op grootte van 1/1 beeld, ½  beeld en  ¼ beeld gedurende 5, 10 of 15 seconden per shot, dat  12 keer per wedstrijd wordt getoond. Ook wordt er een doorstromend beeld onder in het scherm mogelijk gemaakt.

De inschrijving is inmiddels succesvol gestart. Rooth Multiservice en Pijlman Kantoorinrichting hebben als eersten een 3-jarig contract afgesloten.  Ondernemers kunnen nadere informatie en tarieven verkrijgen bij  André Feddema – bestuurslid Commerciële Zaken van de Business Club. Email: A.Feddema@uniquelights.comTel. 06 29581066.

Delen