Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Opgave DEL-toernooi Senioren (vrijdag 28 december a.s.)

Op vrijdag 28 december a.s. wordt weer het traditionele D(oor)E(lkaar)L(oten)-toernooi in de zaal (Sneker Sporthal) gehouden.
Overdag voor de jeugd, ’s avonds vanaf 18.00 uur voor de senioren (mannen+vrouwen).
De opgave voor het senioren-toernooi is als volgt geregeld.
Spelende leden (ONS Sneek & SVO Sneek) kunnen zich bij hun leider opgeven.
Niet-spelende (ex-)leden kunnen zich bij ondergetekende opgeven.
Opgave graag voor 9 december a.s.
Informatie over het jeugdtoernooi volgt tijdig via de Jeugdcommissie.
Wicher de Boer
tel. 0515-422679 / 06-16424949
Delen