Zakelijk

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Doelstelling Business Club

De Business Club is een onlosmakelijk onderdeel van de verenigingsorganisatie van ONS Sneek en heeft tot taak de verbinding te vormen tussen de vereniging en het bedrijfsleven in de gemeente Sudwest Fryslan in het algemeen en Sneek in het bijzonder.

Dat doet zij door vanuit de visie en missie van ONS Sneek, verwoord in het beleidsplan Samen Vitaal Vooruit, de relatie met bestaande ledengroepen van de Business Club te onderhouden en relaties met nieuwe partners aan te gaan.

De Business Club draagt daarmee bij aan de realisatie van de sportieve en sociaal maatschappelijke doelen van de vereniging. De betekenis hiervan is dat de samenwerking met het bedrijfsleven over de grenzen van de vereniging heen, zichtbaar en uitnodigend wordt voor de mensen om mee te doen. M.a.w. dat iedereen inspiratie en motivatie krijgt om de inhoudelijke waarde van sport en spel deel te laten worden van het dagelijks bestaan en het leidt tot een gezonde leefstijl.

De Business Club vormt ook een netwerkorganisatie van de partners onderling. De activiteiten van de Business Club staan ook ten dienste van primaire bedrijfsdoelen zoals het vergroten van de bekendheid van de partners bij elkaar en het versterken van onderlinge relaties. Een kenmerk van de Business Club is dat de ontmoetingen tijdens thuiswedstrijden van ONS Sneek een sterk sociaal en ontspannend karakter hebben.

De partners leveren op verschillende manieren een substantiële financiële bijdrage aan de inkomsten van de vereniging. Deze dienen voor dekking van de sportieve en andere activiteiten van de organisatiebegroting.

Organisatie
De Business Club wordt gevormd door het bestuur, de raad van advies, het commerciële team, een inkoop coordinator, een coordinator maatschappelijke activiteiten, de werkgroep wedstrijdsponsoring, een sponsor- activiteitencommissie en het hospitality team.