Club

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Organisatie

c.v.v. ONS Sneek, opgericht 4 april 1932, is een vereniging.

De vereniging wordt geleid door het bestuur welk is aangesteld door de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan in de vereniging.

Bestuur
Het bestuur bepaalt met de leden het beleid van de vereniging en is eindverantwoordelijk.

In het bestuur zijn de volgende portefeuilles vertegenwoordigd.
Algemene Zaken
Secretariaat
Technische Zaken
Facilitaire Zaken
Vrijwilligerszaken
Financiën

Commissies
De uitvoering van alle activiteiten ligt bij de commissies van ONS Sneek. De volgende commissies zijn in de vereniging aanwezig.
Technische commissie
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechterscommissie
Seniorencommissie
Jeugdcommissie
Kantinecommissie
Accommodatiecommissie
Mediacommissie
Business Club

Vertrouwenspersonen
De club heeft drie vertrouwenspersonen (1 dame, 2 heren) die door iedereen die bij de club betrokken is benaderd kunnen worden.

Bijzondere groepen/taken in de club
Het bestuur kan werkgroepen in het leven roepen om bepaalde (tijdelijke) taken op zich te nemen. En er kunnen door het bestuur al dan niet tijdelijk taken toebedeeld worden aan personen/coördinatoren op specifieke verenigingsbrede gebieden, denk bijvoorbeeld aan de inkoopcoördinator en/of actie coördinator.

Iedere commissie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een lid van het hoofdbestuur. Het bestuur stelt de voorzitters van de commissies aan en geeft advies over de gewenste portefeuilles in de commissies. De voorzitters stellen de leden van hun eigen commissie aan.

Daarnaast zijn de Vriendenclub en de Club van 100 actief in en betrokken bij de vereniging. Zij regelen alles onderling en vallen niet onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur.

Samen zijn we ONS
Ouders, seniorenleden en oudere jeugdleden helpen mee met de vele taken die er in de club zijn. Al met al zijn er in de club momenteel ca. 200 vrijwilligers werkzaam die onder het motto “Samen zijn we ONS” de club draaiende houden.

Technische commissie
De technische commissie van ONS Sneek gaat over alle voetbaltechnische zaken in de vereniging.

Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor alle scheidsrechter gerelateerde zaken in de vereniging.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat bij ONS Sneek is het aanspreekpunt omtrent wedstrijdzaken. Ze treden ook op als gastheer / vrouw bij wedstrijddagen. Het wedstrijdsecretariaat is ook de communicatie lijn met de veiligheidsregio bij calamiteiten op het Zuidersportpark.

Seniorencommissie
De seniorencommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken in de seniorenafdeling.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken in de jeugdafdeling.

Kantinecommissie
De kantinecommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken rondom voedsel en drank op het sportpark.

Accommodatiecommissie
De accommodatie commissie is verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken op het sportpark. Zij zorgen voor een veilig sportpark met adequate faciliteiten waardoor iedereen met plezier kan sporten en gebruik kan maken van onze accommodatie.

Mediacommissie
De mediacommissie is verantwoordelijk voor de communicatiekanalen (analoog en digitaal) van de vereniging en bewaakt de wijze waarop de club communiceert.

Business Club
De Business Club is het commerciële hart van de vereniging. Zij onderhouden de contacten met onze vele zakelijke en maatschappelijke partners.

Club van 100
De Club van 100 is opgericht met als doel de club financieel te ondersteunen bij het hebben van een (minimaal) hoofdklasse waardige accommodatie.

Vriendenclub
De Vriendenclub is een club van betrokken ONS’ers die regelmatig met elkaar, vanuit de band die door de club is ontstaan, leuke activiteiten ondernemen.