Club

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Samen vitaal vooruit

De missie van ONS Sneek is om bij te dragen aan het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit in Súdwest-Fryslân.

Wij richten ons daarbij op de twee maatschappelijke ambities:
1) iedereen doet mee en
2) iedereen beweegt.

ONS Sneek heeft een duidelijke visie op de toekomst. De vijf pijlers die zijn beschreven in de visie dragen bij aan het realiseren van de maatschappelijke ambities. Om deze visie tot uitvoering te brengen is het van belang om van toegevoegde waarde te zijn voor het gehele ecosysteem van sporten en bewegen in Súdwest-Fryslân. ONS Sneek levert een actieve bijdrage op sportief, maatschappelijk, zakelijk en cultureel vlak.

Er is een cultuur ontwikkeld die dit mogelijk maakt, bestaande uit de kernwaarden plezier, ambitieus en transparant, ontwikkeling en groei, verantwoordelijkheid en inclusiviteit.

Samen naar een duurzaam, multifunctioneel sportcomplex, samen naar Sportpark Harinxmaland. Dat is samen voor een leefbaar en vitaal Súdwest-Fryslân. Wij beschrijven dat in onze collectieve ambitie: