Club

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Visie

ONS Sneek heeft een duidelijke visie op de toekomst. Om de maatschappelijke ambities te realiseren en daarmee bij te dragen aan de missie.

ONS Sneek wil samen met partners naar een duurzaam, multifunctioneel sportcomplex, samen naar Sportpark Harinxmaland.

De visie van ONS Sneek kenmerkt zich door de onderstaande vijf pijlers.

  1. Samenwerking met andere verenigingen, de gemeente, het bedrijfsleven, onderwijs, de zorg en maatschappelijke organisaties in Súdwest-Fryslân.
  2. Het ontwikkelen van innovatieve voetbalgerelateerde en sociaal maatschappelijke activiteiten.
  3. Het combineren van topamateursport met breedtesport.
  4. Het creëren van een kwalitatief goed sportaanbod voor iedereen.
  5. Continue investeren in een goede organisatie en het ontwikkelen van nieuwe kennis.