Cultuur

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Sportiviteit en Respect

Bij ONS Sneek staan sportiviteit en respect hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedereen plezier heeft bij de vereniging. Sportiviteit naar elkaar en respect voor elkaar dragen hier aan bij. Het onderwerp sportiviteit en respect is verankerd in de beleidsplannen en in de gedragsregels die we voor iedereen hebben. Ook wordt hier naar verwezen in de taak- en functieomschrijvingen van medewerkers. Het is een prominent onderdeel van ons doen en laten.

Om sportiviteit en respect te bevorderen worden gedurende het seizoen activiteiten ontwikkeld richting iedereen die bij ONS Sneek betrokken is, of dat nu trainers, leden, vrijwilligers, ouders of bezoekers zijn. Omdat met name ouders een groep is die veel invloed op spelers hebben, is hier een apart hoofdstuk “ouderbeleid” over geschreven.

Uiteraard wordt ook hier het verschil in de praktijk gemaakt.

Voorbeelden van sportiviteitsbevorderende activiteiten zijn:
• Volgen van beleid sportiviteit & respect van de KNVB.
• Benoeming van sportiviteit & respect in beleidsplannen en gedragsregels.
• Voorbeeldfunctie hoofdtrainer, staf en spelers 1e elftal specifiek gemaakt.
• Informatie bijeenkomsten voor coördinatoren, leiders.
• Informatie bijeenkomsten voor ouders/spelers.
• Thema avond voor trainers.
• Oproep tot sportiviteit en respect bord binnenkomen sportpark.
• Eigen bestuursbeleid rode en gele kaarten.

Trainers/coaches en leiders zijn wat ons betreft de voorbeelden en dragen het beleid van de club in de praktijk uit. Ze worden door de club geïnformeerd over het beleid rondom sportiviteit en respect tijdens kennismakingsgesprekken, voortgangsgesprekken en informatiebijeenkomsten.

Verwachtingen vanuit de club richting onze trainers
• De trainers begeleiden enthousiast en zorgen voor een leerzaam klimaat op het veld.
• Ze tonen inzet en laten zien dat ze graag training willen geven.
• Ze kleden zich in clubkleding en maken geen gebruik van de mobiele telefoon op het veld.
• Ze gedragen zich correct en zijn een voorbeeldfunctie.
• Ze coachen positief en enthousiast en laten zich in hun gedrag niet leiden door de stand in de wedstrijd.
• Ze gaan geen discussie aan met de scheidsrechter, ouders of met leiders van de tegenpartij.
• Ze bevorderen sportief gedrag in woord en gebaar en stimuleren dit ook bij de overige staf en de spelers.
• Ze zorgen ervoor dat ouders zich niet op het veld bevinden en spreken hen, eventueel samen met een coördinator, aan op onsportief gedrag langs het veld.

Verwachtingen vanuit de club richting onze leiders
• De leiders begeleiden enthousiast en zorgen voor een leerzaam klimaat op het veld.
• Ze gedragen zich correct en zijn een voorbeeldfunctie.
• Ze coachen positief en enthousiast en laten zich in hun gedrag niet leiden door de stand in de wedstrijd.
• Ze gaan geen discussie aan met de scheidsrechter, ouders of met leiders van de tegenpartij.
• Ze bevorderen sportief gedrag in woord en gebaar en stimuleren dit ook bij de spelers.
• Ze staan bij een co-leiderschap samen aan dezelfde (buiten)kant van het veld.
• Daar waar twee velden naast elkaar liggen, staat de leiding niet op de middenlijn, behalve als er een speciale ruimte voor is gemaakt.
• Er zijn per team maximaal 2 leiders binnen de hekken.
• Ze roken niet in de nabijheid van kinderen of tijdens de activiteiten als coach/leider.
• Ze zorgen ervoor dat ouders zich niet op het veld bevinden en spreken hen, eventueel samen met een coördinator, aan op onsportief gedrag langs het veld.
• Ze zorgen ervoor dat de kleedkamers, ook bij uitwedstrijden, netjes achter gelaten worden.

Verwachtingen vanuit de club richting onze spelers
• Ze zijn op tijd bij teamactiviteiten en houden zich aan teamafspraken.
• Ze vertegenwoordigen ONS Sneek op een positieve manier door respect voor de trainers, leiders, tegenstanders en scheidsrechters te tonen.
• Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen opleiding en hebben aandacht in hun doen en laten voor sportiviteit en respect.
• Ze bevorderen sportief gedrag in woord en gebaar en stimuleren dit ook bij overige spelers.
• Ze helpen medespelers door positief te coachen en te helpen in hun ontwikkeling.
• Ze leveren een actieve bijdrage aan clubactiviteiten en tonen hiermee hun respect voor het vele vrijwilligerswerk dat door anderen gedaan wordt in de vereniging.

Sportiviteit en respect bevorderen doe je met elkaar.
Bestuursleden, TC leden, hoofd voetbalzaken, trainers, spelers, vrijwilligers, ouders en bezoekers geven met elkaar vorm aan het sportiviteit en respect beleid bij ONS Sneek. We spreken elkaar hier op aan in voorkomende gevallen. Clubfunctionarissen geven hierbij het voorbeeld en stimuleren iedereen die bij de club betrokken is.