Cultuur

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Veilig Sportklimaat

Uit onderzoek is keer op keer gebleken dat ontwikkeling van mensen of zij nu sporten, werken of als vrijwilliger actief zijn, het beste tot stand komt in een veilige omgeving. Als club willen we hier een actieve bijdrage aan leveren. Om die reden hebben we beleid ontwikkeld op dit vlak.

Bij ONS Sneek is er daarom veel aandacht voor een veilig sportklimaat.

Dat uit zich onder andere door:
– aandacht voor een veilig sportklimaat in de beleidsplannen van de club
– 3 vertrouwenspersonen die actief zijn in de vereniging
– gekwalificeerde trainers met veelal pedagogische achtergrond
– veel aandacht voor pedagogiek in de themabijeenkomsten voor trainers in de vereniging
– duidelijke verwachtingen over sportiviteit en respect communiceren naar alle bij de club betrokkenen
– gedragsregels voor alle bij de club betrokkenen

Door met elkaar bij ONS Sneek continue te werken aan een veilig sportklimaat beleeft iedereen het meeste plezier aan de voetbalsport en komt iedereen graag op onze club.