ONS Sneek

Arbitrage

Verenigingsarbitrage ONS Sneek

Onze vereniging vindt het belangrijk dat er goede verenigingsscheidsrechters zijn die alle thuiswedstrijden eerlijk en met plezier voor allen op het veld kunnen leiden. ONS Sneek wil als een vereniging bekend staan waar de arbitrage geen punt van discussie is.

Dat vraagt van de scheidsrechters kennis van de spelregels en het goed kunnen toepassen daarvan.  Het vraagt ook een uitstraling die gezag afdwingt.  Dat gezag moet worden opgebouwd en daarbij helpen cursussen en begeleiding van scheidsrechters, die op hun beurt zich willen openstellen voor positief bedoelde feedback en verbeterpunten.Een basisvoorwaarde voor het plezier op het veld is het wederzijds respect tussen scheidsrechter, spelers en begeleiders. En begrip dat een scheidsrechter zijn best doet maar net als spelers fouten kan maken.En ongeacht het verloop van de wedstrijd vinden we het normaal dat spelers en begeleiding na afloop de arbitrage bedanken voor de leiding, want zonder leiding was er niet eens een wedstrijd!

De scheidsrechterscommissie ONS Sneek heeft de volgende doelstellingen:

  • Zorgen voor een voldoende groot scheidsrechterskorps waaruit voor de thuiswedstrijden geput kan worden
  • Zorgen voor goed opgeleide scheidsrechters die via de cursus Verenigingsscheidsrechter hun kennis hebben opgebouwd
  • Zorgen voor communicatie over (aangepaste) spelregels door op gezette tijden een voorlichting daarover te organiseren en te discussiëren over spelsituaties
  • Begeleiden van nieuwe scheidsrechters en beoordelen van scheidsrechters tijdens hun wedstrijden om feedback te geven
  • Zorgen voor voldoende aanwas van jonge scheidsrechters via de cursus Pupillenscheidsrechter om te bereiken dat er een goede opbouw qua leeftijd en ervaring in het korps ontstaat om alle wedstrijden qua niveau goed te kunnen leiden.

Contact met de scheidsrechterscommissie (mail: scheidsrechterscommissie@onssneek.nl)

  • Wij nodigen alle leden van harte uit om vragen over spelregels en toepassing daarvan aan ons te stellen.
  • En natuurlijk kun je je ook melden als je interesse hebt in het zijn van verenigingsscheidsrechter bij ONS Sneek.
  • Wij willen iedereen binnen onze vereniging ook de gelegenheid bieden om te reageren over het optreden van onze scheidsrechters.

 En weet: zonder scheidsrechter geen voetbalwedstrijden!