ONS Sneek

ONS Academy

De ONS Academy heeft als doel om te informeren en te inspireren. De ONS Academy organiseert allerlei bijeenkomsten en leidt trainers en vrijwilligers op. Ook worden er jaarlijks meerdere workshops georganiseerd voor spelers en ouders.

De KNVB heeft het programma van de ONS Academy in 2021 geaccrediteerd. Dat betekent dat trainers die deelnemen aan het programma hier licentiepunten voor ontvangen.

De bijeenkomsten van de ONS Academy zijn ook opengesteld voor trainers of geïnteresseerden vanuit de regio.

Trainers

Voor de trainers wordt een drietal activiteiten georganiseerd.

Maandelijkse themabijeenkomsten

Er zijn twee leerroutes voor trainers. Leerroute A voor de meer beginnende en onervaren trainers en Leerroute B voor de meer ervaren trainers. De themabijeenkomsten zijn gebaseerd op de thema’s uit de opleidingsvisie.

Train-de-Trainer

Er is een poule met ervaren trainer/coaches die een rol hebben als train-de-trainer. Voor alle trainers binnen de jeugdopleiding is er een train-de-trainer beschikbaar. Deze train-de-trainer komt ongeveer eens per maand langs om een training te observeren en deze met de trainer te evalueren.

Periodieke voortgangsgesprekken

Op basis van de opleidingsvisie van de club is een trainersprofiel ontwikkeld. Drie keer per jaar worden er voortgangsgesprekken met alle trainers gevoerd, op basis van het trainersprofiel.

Ouders en leiders

Vanuit de ONS Academy worden ook bijeenkomsten voor ouders en leiders georganiseerd. Zo is er aan het begin van het seizoen voor alle doelgroepen een Kick-Off bijeenkomst en worden er gedurende het jaar leidersbijeenkomsten en inhoudelijke bijeenkomsten voor ouders georganiseerd.

Spelers

Voor spelers worden workshops georganiseerd, over verschillende inhoudelijke thema’s uit de opleidingsvisie. Bijvoorbeeld bijeenkomsten om zelfregulatie of een groei-mindset bij spelers te stimuleren.